Terapi med hjerte og hjerne i Fredensborg, Nordsjælland

Psykoterapi med hjerte og hjerne
Jeg møder mine klienter med et lyst, venligt og åbent sind og en faglighed, som er et stærkt fundament for et godt, tillidsfuldt og trygt samarbejde.

Terapi i faste rammer 
Jeg gør meget ud af den afklarende fase, giver mig tid til at fastlægge rammerne for, forventninger til og de eventuelle grænser for vores samarbejde. 

Samtaleterapi
Jeg arbejder som udgangspunkt med samtaleterapi, hvor den fortrolige samtale er det bærende element.

Også fokus på handling
Mange, især mænd, sætter stor pris på mere handling og mindre snak - også i det terapeutiske rum. Mine sessioner er på 1,5 time så der er tid nok til både at iværksætte og afslutte terapeutiske processer af mere handlingspræget karakter.   

Ind til essensen
I terapien vægter jeg det højt at finde ind til essensen. Det er i i denne, i kernen af det hele, at det største forandringspotentiale i mennesket findes. 


Enestående terapi 
Jeg tilpasser mig altid den enkelte klient. Mennesker er meget forskellige og der er ikke to forløb, der ligner hinanden. Den behandling du får er enestående netop fordi den bliver til i et samspil mellem os to (individuel terapi), tre (parterapi), måske fire (familieterapi) eller flere personer (gruppeterapi).  

Hjernen i gang og hjertet på rette sted
Som psykoterapeut bygger jeg mit arbejde på en omfattende viden og en lang række teorier, metoder, teknikker og værktøjer som fordrer en høj aktivitet i hjernen samtidig med at relationen til klienten formes fra mit åbne hjerte. 
 
Kærlig kontakt når det gør ondt  
Jeg ser, anerkender, rummer og vedbliver at være i kontakt med mennesket, som det er - også når det er smertefuldt, skamfuldt, håbløst, destruktivt, kaotisk, forvirret, stresset eller på anden måde ude af balance.

Jeg-opbyggende terapi
Jeg fokuserer på ressourcerne, anerkender personen, bekræfter det som er, opbygger, støtter og styrker klienten. Jeg arbejder med en afsmittende ro, energi og bevidsthed, der er godt mod bl.a. stress og angst.  

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening 
Jeg holder mig indenfor de etiske rammer som er udstukket af Psykoterapeutforeningen i Danmark, som jeg har været medlem af siden 2010.  


Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com