Mine klienter

Geografisk kommer de fleste af mine klienter fra Nordsjælland, men jeg har også klienter der kommer fra København samt området herimellem. Enkelte kommer længere væk fra – det øvrige Sjælland, Fyn, Jylland og Sverige.  
 

Aldersmæssigt spreder mine klienter sig over et bredt spektrum. Min hidtil yngste klient er 10 år, den hidtil ældste er 78 år. 

Hvad angår køn er der mange mænd, der går i terapi hos mig, men kvinderne er stadig i overtal. 


Mit klientel dækker over mange forskellige typer mennesker. Jeg taler ligeså godt med den højt uddannede, som den ufaglærte, direktøren som kunstneren, den rige som den mindrebemidlede, den tykke som den tynde, kendte som den ukendte, danskere som mennesker af anden nationalitet, de mere almindelige såvel som de mere særprægede mennesker.   


Mange af mine klienter har en ganske særlig og nogen gange barsk livshistorie. Nogle har personlige problemer, andre problemer med partner eller familie. Nogle har været udsat for traumer, andre er angste eller deprimerede og andre arbejder, drikker, ryger, spiser eller shopper mere, end hvad godt er.

Men der er også dem, der har oplevet eller præsteret noget ganske særligt, f.eks. er det ikke altid lige let at leve et almindeligt dansk liv, når man har været udstationeret i udlandet i en årrække. Andre igen har specielle evner f.eks. indenfor det spirituelle og andre igen er selv under uddannelse til psykoterapeut.   

 

Mine klienter prioriterer det at gå i terapi højt og de er meget engagerede og motiverede for at gå ind i den personlige udviklingsproces. Alle kommer af egen fri vilje og langt de fleste betaler mit honorar af egen lomme. Et gennemgående træk er, at klienterne er meget indstillede på at samarbejde og meget ansvarlige i forhold til de aftaler vi indgår. 


Jeg anser mangfoldighed for at være en gave. Jeg fleksibel, favner bredt og alle er velkomne


Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com