Få din depression behandlet med kognitiv terapi i Fredensborg

Jeg giver kognitiv terapi mod depression i Fredensborg. Er du deprimeret, så er du i gode hænder her. Jeg har  skrevet speciale om, hvordan man behandler deprimerede mennesker med psykoterapi og du er meget velkommen i min praksis her i Nordsjælland.

Psykoterapi: Terapi mod let og moderat depression. 
Hos: ID Psykoterapeut Jette Havgry MPF.  
Sted: Kongstadhus, Stationsvej 7, 3480 Fredensborg, Nordsjælland.

Tidspunkt: Alle hverdage kl. 8.30 - 17.30.  
Pris: 
Kr. 850 pr. session á 1,5 time

Bestil tid: 
Ring på mobil 26 52 45 18
Mail til jettehavgry@gmail.com
- eller udfyld kontaktformularen til højre.

Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes

Mange mennesker lider af depression

Mellem 2 og 10 procent af alle danskere får på et tidspunkt i deres liv en depression og det skønnes at mellem 200.000 og 300.000 har en depression, der er så alvorlig at de har brug for behandling. Der er dobbelt så mange kvinder som mænd, der får en depression. Man har større risiko for at få en depression, hvis man bor alene, har et alkoholmisbrug eller er blevet ramt af sygdom og risikoen stiger, desto ældre man bliver (1) .


Depression skal behandles med terapi

1) Terapi uden medicin er ofte nok, hvis man har en let eller moderat depression (1).

2) Terapi alene lige så godt som medicin alene over for lette til moderate depressioner (1).

3) Terapi sammen med medicin virker hurtigere end en af delene alene (1)

Fordele ved psykoterapi

1) Virkningen af psykoterapi holder længere end virkningen af medicin (1).

2) Psykoterapi helbreder depressionen, mens medicinen blot fjerner symptomerne(1).

3) Der er bivirkninger ved medicin,
det er der ikke ved psykoterapi (1)

Lykkepiller

Den antidepressive medicin som lægen i de fleste tilfælde udskriver til en deprimeret patient, er den, der i folkemunde går under betegnelsen lykkepiller.

Terapi mod depression i praksis

Terapien mod depression vil altid være forskellig fra den ene klient til den anden, men min erfaring er, at der er alligevel en række behandlingspunkter, som stort set går igen. Det er: 

1) At give klienten forståelse for hvad en depression er og hvordan den forløber. Sammen med klienten at  forholde sig til problemstillinger omkring sygefravær og tilbagevenden til evt. studie / job.

2) At aflaste og hjælpe hjernen som mange gange nærmest er brændt sammen forstået på den måde, at de samme tanker kører rundt og rundt i hovedet på den depressive. At flytte fokus ned i kroppen, afbalancere højre og venstre hjernehalvdel og opnå stilhed gennem meditation er nogle af vejene frem. 

3) At indkredse og aflive negative tanker, bearbejde begrænsende overbevisninger og justere basale antagelser om livet for så vidt, at disse virker som hindringer for en fri livsudfoldelse.

4) At klarlægge forholdene omkring dårligt selvværd og evt. manglende selvtillid. Bryde mønstrene, finde og indarbejde nye anskuelser og holdninger. Kroppen kan meget let og med rigtig god virkning inddrages i dette arbejde. 

5) At undersøge klientens personlighed, som mange gange er af en meget arbejdsom, pligtopfyldende og  perfektionistisk karakter. At finde udviklingsveje, som kan slibe lidt af kanten på disse træk uden at vedkommende dermed går hen og bliver en helt anden. 

6) At undersøge, lovliggøre og aflade følelser af bl.a. ked-af-det-hed, håbløshed, skyld og vrede. 

7) At forholde sig til de problemer og konflikter der kan være i forhold til de nærmeste herunder kæreste / ægtefælle, familie, venner, arbejdskollegaer og chef.  

8) At hjælpe klienten til at genfinde og elske sig selv som den, vedkommende er og uden at være vurderende og stille betingelser for egenkærligheden.    


Kontakt mig hvis du har brug for terapi mod depression

De fleste klienter kommer rigtigt langt i forhold til deres depression, når de går i psykoterapi i et forløb på 10-12 sessioner. Er situationen akut har mange brug for at komme et par gange om ugen i starten, hvorefter der gradvist går længere tid imellem sessionerne. Du er meget velkommen til at bestille tid hos mig. Mit mobilnummer er 26 52 45 18 - alternativt skriv til mig på jettehavgry@gmail.com. Jeg glæder mig til at høre fra dig!


Tilbage til toppen
Få din depression behandlet med kognitiv terapi i Fredensborg.

Generelt om depression

Depression har det med at komme igen

Knap hver femte person, der får en depression, får kun sygdommen en enkelt gang. Hver tiende får mere end ti depressioner i deres liv (1). 

Læs evt. mere om:

Depression kan blive udløst af psykisk stress

Det psykiske stress, som kan udløse en depression kan f.eks. være et dødsfald, en skilsmisse, en fyring eller andet man udsættes for, som påvirker ens selvfølelse (1)
 


Så længe varer en ubehandlet depression

En depression er en sygdom som kan gå over af sig selv. Hvis man ikke får behandling, kan den imidlertid vare op til ½ - 1 år eller længere, og det er lang tid, hvis man som de fleste har det rigtigt dårligt. Da behandlingsmulighederne med terapi og medicin er gode er der da heller ingen grund til at betænke sig på at gøre noget ved depressionen (1).

Årsager til depression

Arv, opvækst, påvirkninger gennem livet samt klimaet kan spille en rolle for om man bliver deprimeret (1).

Sårbarheden for depression er forskellig

Mennesker med en negativ tankestil, nervøsitet, sensitivitet, afhængighed, lavt selvværd, perfektionisme og høje ambitioner har større risiko for at blive ramt af depression end andre.

Kognitiv psykoterapi mod depression

Den form for psykoterapi der benyttes mest i USA, og som også bruges mere og mere herhjemme, er kognitiv psykoterapi, hvor man fokuserer på og bearbejder de tankemønstre, som danner og vedligeholder depressionen. Det er oftest tanker om at man ikke duer til noget og at man er et dårligt menneske, der plager den deprimerede. Gennem terapien arbejder man med at få bevidsthed om disse tanker og med at blive bedre til at tænke i andre og mindre selvdestruktive baner. Som det fremgår af ovenstående er kognitiv terapi en væsentlig bestanddel i mange af mine terapiforløb med depressive, men andre terapiformer som f.eks. den psykodynamiske, hvor barndommen spiller en stor rolle, kan også blive en del af et terapiforløb mod depression, der i så fald ofte vil strække sig over en længere periode. 


Kilder
(1) Netpsykiater.dk 24.02.2010

Tilbage til toppen:
Få din depression behandlet med kognitiv terapi i Fredensborg.

Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.
Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com