Psykoterapi med meditation / mindfulness

Sted:
Kongstadhus, Stationsvej 7 st., 3480 Fredensborg, Nordsjælland.

Tidspunkt: 
Hverdage i tidsrummet mellem kl. 8.30 - 17.30.

Pris:
Kr. 875 pr. session af 1,5 time. 

Bestil tid:
Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com


Mindfulness er en anerkendt og veldokumenteret måde at forebygge og modvirke problemer, der grunder i en uhensigtsmæssig tankegang og automatiske tankemønstre, der giver følelsesmæssigt ubehag.

Derudover kan mindfulness beskrives som en tankemæssig enkel måde at være, arbejde og leve på og et sæt af meditationsteknikker, som giver adgang til en mere afspændt, rolig, klar og vågen sindstilstand.


Mindfulness bygger på syv forskellige livsprincipper, som gør det lettere at forblive tankemæssigt i nu´et samt meditationer, hvor man i al sin enkelthed skaber et stille indre rum, hvori der er tilstedeværelse og nærvær. I dette rum lærer du at rette opmærksomheden på kroppen og sindet, og dermed begynder du at opbygge en sansebaseret selvindsigt, der øger din oplevelse af frihed, energi, selvtillid og retning. 

Når hverdagslivet og meditationen på denne måde kommer til at understøtte hinanden bliver resultatet et mere let, behageligt, tilfredsstillende, levende og meningsfuldt liv med større overskud til dig selv og andre.

Mindfulness virker
Mange mennesker giver subjektivt udtryk for at meditation og mindfulness giver større ro og afslappelse samt mindre nervøsitet, anspændthed, tristhed, fjernhed og uvirkelighedsfølelse. På det helbredsmæssige område fortæller mange om færre maveproblemer, søvnproblemer og mindre træthed. Meditation gør det også lettere for mange mennesker at mindske indtaget af sovepiller, nikotin og alkohol.

At mindfulness virker kan også ses af de mange videnskabelige undersøgelser der viser, at meditation påvirker aktiviteten i vores hjerne på en yderst positiv måde. Således kan man f.eks. i bogen Destruktive følelser af Daniel Goleman, Borgen 2003 s. 38-39 læse, at når man mediterer på medfølelse, viser der sig en bemærkelsesværdig forskydning af aktiviteten mod venstre side af hjernen, den præfrontale hjernebark, der er sæde for følelse af lykke, begejstring, glæde, tilfredshed, høj energi og vågenhed.

I en artikel på videnskab.dk 13.januar 2009 henvises der desuden til nyligere undersøger foretaget af forskere fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab på Aarhus Universitet. Lektor Peter Vestergaard-Poulsen har her sammen med Vækstcenteret i Nr. Snede fundet ud af at meditation også påvirker at et andet område af hjernen, den autonome del, der går under navnet "den forlængede rygmarv" som blandt andet styrer vores hjerterytme og åndedræt. Meditation giver en øget tæthed i netop dette område og det kan måske være med til at styrke forbindelsen mellem hoved og krop.

I samme artikel står også at videnskaben har længe vidst, at meditation og åndedrætsøvelser giver roligere hjerterytme og åndedræt og bevirker at mængden af stresshormonet cortisol falder i kroppen. Af samme årsag er der mange mennesker, både i offentlige og private virksomheder, der bruger meditation og mindfulness til at mindske stress.

  

Tilbage til:
Gruppeterapi: Mindfulness & meditation

Tilbage til hovedsiden:

ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen

© Copyright Jette Havgry  
Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com