Persondatapolitik

Her kan du læse mere om journalisering, samtykke, tavshedspligt, videregivelse, brug, beskyttelse, rettigheder og kontakt i forbindelse med personfølsomme oplysninger.
Oversigt
 

Introduktion

1.1 Område  
1.2 Generelt 
1.3 Terapeutoplysninger 
 

Journalisering 

2.1 Anbefaling 
2.2 Formål 
2.3 Indhold 
2.4 Krav 
2.4.1 Tilladelse 
2.4.2 Samtykke 

Videregivelse af oplysninger

3.1  Tavshedspligt 
3.2  Samtykke
  

Personoplysninger 

4.1   Brug 
4.2   Beskyttelse 
4.3   Forældelse 
4.4   Rettigheder 
4.4.1 Indsigt mv
4.4.2 Markedsføring
4.4.3 Klage 
4.5   Kontakt

Andet

5.1   Skabelon 
5.2   Opdatering

Introduktion   
 

1.1 Område 

Denne side ”Persondatapolitik” handler udelukkende om oplysninger vedrørende journalisering. For oplysninger og brug vedrørende hjemmesiden www.jettehavgry.dk henvises til siden ”Cookie – og privatlivspolitik”. 
 

1.2 Generelt

Jeg respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger og er som dataansvarlig opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personfølsomme oplysninger, jeg modtager. 
 

1.3 Terapeutoplysninger 

Denne politik er gældende for: 
 
ID-Psykoterapeut Jette Havgry MPF 
Kongstadhus
Stationsvej 7, st.
3480 Fredensborg 
Mobil: 26 52 45 18 
Journalisering 
 

2.1 Ramme 

Som professionel psykoterapeut og dataansvarlig i selvstændig virksomhed arbejder jeg iht. persondataloven forvaltet af datatilsynet og Dansk Psykoterapeutforenings anbefaling med journalisering.  
 

2.2 Baggrund

På årsbasis tager jeg imod mere end ethundrede nye klienter og dermed har jeg et meget stort antal oplysninger, at holde rede på. Klientjournalerne er et helt uundværligt værktøj i min dagligdag til afgrænsning og systematisering af oplysninger samt overblik over behandlings- og procesforløb.  
 

2.3 Formål 

Formålet med at skrive journaler er at sikre både dokumentation for og kvalitet af det arbejde, jeg udfører.
   

2.4 Indhold 

Journalen bliver alene til på baggrund af de noter jeg tager i sessionen og som du selv afgiver. Klientjournalen indeholder typisk kontaktoplysninger, årsag til kontakt/problemstilling, diagnose hvis en sådan foreligger, resumé af samtalerne, opsummeringer samt konkret rådgivning. Journalen indeholder ikke oplysninger om dit CPR-nummer. 
 

2.5 Krav 

Journaliseringen gør, at jeg er omfattet af persondataloven, der kræver 
 

2.5.1 Tilladelse

Anmeldelse (jf. §48) til og tilladelse (jf. §50, stk. 1., nr. 1) fra datatilsynet til indsamling, registrering og behandling af almindelige og følsomme personoplysninger til klientjournal. Tilladelsen har jeg fået i brev af 7.4 2015.
  

2.5.2 Samtykke fra klienten

Ved starten af første session beder jeg dig derfor at gennemlæse en kort information og med din underskrift give dit samtykke til, at oplysninger kan registreres og behandles med henblik på at føre den anbefalede journal og gennem forberedelse, refleksion og erfaringsdannelse at kunne levere den mest optimale og bedste terapeutiske behandling. 
 

Tilbage til toppen


Videregivelse af oplysninger 
 

3.1 Tavshedspligt 

Psykoterapeuten har med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.
 

3.2 Samtykke 

Videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse eller en lovmæssig forpligtelse. Samtykket skal i givet fald foreligge skriftligt og angive, hvilke typer oplysninger der må videregives til hvem og med hvilket formål. Ønsker klienten at oplysninger gives videre til offentlige instanser, f.eks. kommunen, arbejdsgiver, skole, læge, psykolog, psykiater eller andre skal pågældende klient i samtykket oplyse sit CPR-nummer for hurtigt og sikker genkendelse hos disse. Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder automatisk efter 1 år.
 
 
Personoplysninger 
 

4.1 Brug 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig og disse bruges kun med det føromtalte formål for øje. 
 

4.2 Beskyttelse 

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Til daglig foregår arbejde med journalerne i et kontrolleret område, hvor uvedkommende ikke har adgang. Journalerne opbevares mindst i et aflåst skab - ofte også i et aflåst rum. Når journalerne i fysisk form arkiveres adskilles de helt fra kontaktoplysninger, som alene forefindes i elektronisk form. Når journalerne destrueres sker det ved forsvarlig makulering. Sikkerhedsforanstaltninger evalueres løbende med hensyntagen til dine rettigheder som klient.  
 

4.3 Forældelse

Journalerne anses for at være forældede og kan bortafskaffes fem år efter sidste session i tråd med de retningslinjer, der er udstukket af Dansk Psykoterapeutforening.  
 

4.4 Rettigheder  

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge EU´s persondataforordning der trådte i kraft den 25. maj 2018 nogle rettigheder i forhold til de oplysninger, der vedrører dig personligt.  
 

4.4.1 Indsigt mv

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget eller slettet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 
 

4.4.2 Markedsføring 

Du har også ret til at protesterer mod at oplysninger om dig videregives med henblik på markedsføring, men jeg hverken videregiver eller bruger oplysninger med henblik på markedsføring. Typisk kommer en ny klient fordi vedkommende har fået mig anbefalet af en anden klient, som har været her - og været rigtig godt tilfreds.   
 

4.4.3 Klage 

Endelig har du mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data, der vedrører dig. En sådan indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
 

4.5 Kontakt  

Har du spørgsmål eller er der noget du gerne vil tale med mig om i forhold til denne persondatapolitik er du velkommen til at kontakte mig som dataansvarlig på mobil 26 52 45 18 eller skrive via jettehavgry@gmail.com
 

Tilbage til toppen


Andet
 

5.1  Skabelon

Persondatapolitikken er baseret på skabelonen til "Cookie- og privatlivspolitik" fra minecookies.org  
 

5.2 Opdatering 

Siden er sidst opdateret den 25.05.2018 
 

Tilbage til toppen


Tilbage til hovedsiden: 
ID-Psykoterapeut Jette Havgry MPF, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsinge, Helsingør og Hørsholm. 
Velkommen! 

© Copyright Jette Havgry.
Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com