Transpersonlig / spirituel terapi

Transpersonlig - eller spirituel - psykologi beskæftiger sig med menneskets højeste potentialer. Det vil sige, at man her er interesseret i at forstå fænomener som visdom, intuition, enhedsoplevelser, nærdødsoplevelser osv.

"Trans-" kommer af latin og betyder "på den anden side af" eller "hinsides".

Transpersonlig psykologi er dermed interesseret i at forstå og undersøge de aspekter ved vores liv, der ligger ud over den personlige sfære, eller det almindelige liv. Transpersonlig psykologi handler dermed også om menneskets spirituelle dimensioner.

Transpersonlig psykologi er i dag et særskilt område indenfor psykologien, og den lægger sig tæt op ad både den humanistiske psykologi og religionspsykologien.  
 

Er man opmærksom, indstillet på og klar til det, kan terapien få en transpersonlig dimension. Denne kan f.eks. opleves som et fuldstændigt saligtgørende øjeblik af universiel visdom, en særlig fornemmelse af en indre eller ydre rejse i æteriske lag, et berigende og dybt meningsfuldt møde med sig selv gennem en anden, på en måde som rækker langt ud over, hvad det almindelige menneskelige møde kan give.  

Foregangsmændene for den nuværende transpersonlige psykologi var psykologerne William James (1842-1910), Carl Gustav Jung (1875-1961), Abraham Maslow (1908-1970) og Roberto Assagioli (1888-1974)

Af nulevende, førende teoretikere indenfor transpersonlig psykologi er bl.a. Stanislav Grof (1931 - ), Ken Wilber (1948-  ) og Robert Kegan. 

Andre
Nuets Kraft - Eckhart Tolle

Kilde: Transpersonligpsykologi.dk


Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com