Systemisk terapi

Den systemiske teori bygger på, at man i højere grad ser mennesker som en del af et større system. Indre konflikter afspejles i ydre konflikter. I stedet for at man fokuserer på individuelle problemer, så forstås disse i en større sammenhæng af mennesker og slægt.

Systemisk terapi søger derfor at finde opfattelsen af og løsningerne til individuelle problemer hos de personer, som omgiver individet. Samtidig arbejder systemisk teori udfra den tankegang, at alle handler udfra bedste overbevisning. Denne holdning skaber et helt specielt arbejdsfelt, fordi alle problemer skal forstås udfra en positiv sammenhæng (kontekst), hvilket tvinger parterne til at reformulere de problemer, de er i.   

At stor betydning for hvordan systemerne fungerer er den indbyrdes kommunikation og sproget i disse.

Systemisk tankegang har fundet stor udbredelse indenfor par- og familieterapierne og i gruppesammenhænge.

Navne
Humberto Manturana, Dreyfus bdr., Luhmann (billedet) og Hellinger kan nævnes i forbindelse med systemisk terapi.   

Andre tilgange 

Holdingterapi
er en familieterapeutisk metode, der handler om at opbygge en stærk og tryg tilknytning mellem børn og forældre ved en fysisk og psykisk holden om barnet.

Narrativ terapi er i familie med den systemiske terapi. Vi lever og ånder i fortællinger. Vores identiteter er skabt gennem påvirkning af et samfunds, en kulturs, virksomheds eller families dominerende fortællinger. Til tider er disse uhensigtsmæssige for et tilfredsstillende liv. Forandringer må ske gennem at indtroducere alternative fortællinger eller udvide de oprindelige. 

Ikkevoldelig kommunikation, IVK, girafsprog - er passer konceptuelt godt ind i den systemiske traditions forståelse af hvad sprogbrug og kommunikation gør for forholdet mellem mennesker.   

Familieopstilling - Bert Hellingers metode til at opdage en eventuel uorden i familiesystemet og genoprette systemets balance for derigennem at opnå en accept af det, som er.

Kilder
Psyk.net.dk
STOK - Dansk Forening for Systemisk Terapi Og Konsultation 

Tilbage til hovesiden: 
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen 


© Copyright Jette Havgry 

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com