Psykoterapeutiske metoder
Den psykoterapeutiske proces befordres af en lang række interventioner af meget forskellig karakter. På denne side kan du læse lidt mere om nogle af de metoder jeg er mest inspireret af i mit arbejde og ofte bruger i mit arbejde.

 

 

Imago - parterapi


Mange mennesker har sår fra barndommen fordi deres basale behov for kærlighed, accept, forbindelse, spejling og samhørighed ikke kunne dækkes dengang. Senere i livet udvælger vi så, ifølge Imago terapi, ubevidst en partner, som har nogle af de samme positive og negative kvaliteter, som vores forældre. Og dermed har vi så skabt et ubevidst grundlag for at få vores partner til at give os det, vi ikke fik som børn og det skaber afhængighed. 

Målet med parterapi der er inspireret af Imago er at begge parter bliver opmærksom på behovene, lærer at kommunikere dem til hinanden, opfatte hvad der bliver sagt og forstå at de selv hver især kan dække en hel del af de behov, de har. Når dette sker, bliver begge parter stærkere som individer, men også som par.

Terapien fokuserer både på at forbedre kommunikationen parterne imellem, men også på at blive mere bevidst om de ubevidste mønstre som gør forholdet svært eller skaber konflikter. 


Min erfaring som parterapeut er at barndommen selvfølgelig kan have stor betydning for hvordan parforholdet eller ægteskabet fungerer, og i nogle tilfælde, lader jeg mig da også inspirere af Imago terapien. 


Indre barn - rejsen hjem

"Inde i ethvert voksent menneske sidder et lille, såret barn og styrer dets handlinger.

Vore reaktioner er bestemt af oplevelser, vi har haft i lignende situationer i barndommen. Rejsen hjem beskriver, hvordan man får kontakt med sit indre barn, og hvordan man bruger det positivt og bliver et helt menneske. Rejsen hjem handler om at lytte til sine inderste mest oprigtige ønsker og derefter føre dem ud i livet.

Tre ting forbavser, når man arbejder med sit indre barn, siger John Bradshaw. Hastigheden hvormed man ændrer sig, dybden af denne ændring, og den styrke og kreativitet man mærker, når sårene er helet."

Kilde
Rejsen hjem af John Bradshaw

Helbredelse af traumer

Peter Livine ser mennesket som naturvæsen, begavet med en instinktiv evne til at helbrede sig selv og med et intellektuelt sind, som kan udnytte denne iboende evne. Han rejser spørgsmålet om hvorfor dyr, der lever frit i naturen, til trods for at de jævnligt føler sig truet, sjældent bliver traumatiseret - og mener at svaret på menneskets traumer findes i en forståelse af de kræfter, som gør dyr praktisk taget uimodtagelige over for traumer.

Et traume opstår ofte af en tilsyneladende dagligdags hændelse. Vi oplever alle traumer, men der er stor forskel på, hvordan vi lever videre med oplevelsen. I VÆK TIGEREN normalisers traumet og dets symptomer og den proces, som er nødvendig for at helbrede det. Levine giver indblik i de subtile, men kraftfulde impulser, som styrer vores reaktioner på følelsesmæssigt overvældende hændelser, og han formidler en ny forståelse af traumer, som kan bruges af alle, hvad enten det drejer sig om tandlægebesøg eller tab efter ulykker.

Kilde
Væk tigeren af Peter A. Levine

Vores personlighed består af flere selvér. Siden barndommen har vi lært at identificere os med de sider af os selv, som har givet os succes og tryghed. Disse kaldes de primære selv´er og er de sider, vi normalt identificerer os med. Andre sider er blevet forsømt eller fortrængt men lever stadig en skyggetilværerelse i vores indre. Disse kaldes de sekundære selv´er og rummer ofte modsætninger til vores primære selv´er.

Voice Dialogue-metoden er en spørgeteknik, der åbner for dialog med de skjulte eller undertrykte sider i os. På den måde bliver vi i stand til at erkende og acceptere vores forskellige del-personligheder, ligesom vi kommer i kontakt med vores indre barn. Ved at acceptere og integrere vores hidtidige undertrykte dele af os selv bliver vi mere helstøbte og tolerante mennesker. At kommunikere med de indre del-personligheder vil være en positiv og spændende overraskelse for de fleste.

Kilde
Bliv bedste ven med dine værste sider - Hal & Sidra Stone

Alt, hvad du i virkeligheden behøver, er at acceptere dette øjeblik fuldt ud. Så føler du dig hjemme her og nu og hjemme i dig selv. Eckhart Tolle er en af vor tids store spirituelle lærere. Han arbejder direkte med væren i Nuet og viser os, hvordan vi kan overvinde følelsesmæssig smerte og tankens tyranni ved at være fuldkommen nærværende. Tolles ord er fulde af indsigter og giver os glimt af en større virkelighed.

Kilde
Lev i nuets kraft af Eckhart Tolle

"Byron Katies The Work er kendt som et enkelt og effektivt terapeutisk værktøj, der kan befri os for det, der nager os, hvad enten det drejer sig om utilfredshed, bekymringer, krænkelser eller gamle traumer.

The Work består af fire spørgsmål, som, når de bruges i forhold til et konkret problem, sætter os i stand til at se det, der generer os, i et helt andet lys, så vi indser, at det ikke er problemet, der skaber vores smerte, men de tanker, vi tænker om problemet.

Mange har opdaget, at de med The Work er i stand til at opløse deres problemer, og at de gennem metoden får adgang til en vedvarende fred, som tidligere forekom uopnåelig. Spørgsmålene bliver efterhånden en naturlig del af vores tankegang og udelukker dermed projektioner, reaktioner og mønstre, der førhen indebar stress og ubehag."

Kilde
Elsk det som er af Byron Katie.

Girafsprog - Ikke voldelig Kommunikation

Med girafsprog kan du opnå

at gøre potentielle konflikter til fredelige dialoger

at bryde tankemønstre, der fører til vrede og depression

at sige din mening uden at skabe fjendtlighed


at kommunikere med medfølelse ved at bruge din indfølingsevne

at gøre livet dejligere for dig selv og andre

Kilde
Ikkevoldelig Kommunikation af Marshall B. Rosenberg 

Tilbage til hovedsiden:
ID psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - Velkommen

© Copyright Jette Havgry 
Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com