Kognitiv terapi

Kognitiv terapi  er en form for psykoterapi som oprindelig blev udviklet af amerikanerne Albert Ellis (1914 –2007) og Aaron Beck (f. 1921) , henholdsvis psykolog og psykiater.

 

Antagelsen der ligger til grund for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer; hvis man derfor kan identificere destruktive tanke- og handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive.

 

Den kognitive model opererer med tre etager af tanker. De nederste - kerneantagelserne/skémata - er så at sige naturlovene: faste overbevisninger om, hvordan verden er indrettet ("Livet slutter med døden", "Jeg er afskyelig" etc.). Disse overbevisninger er normalt ubevidste i den forstand, at man ikke tænker over dem - de er der bare.

 

Ovenover kommer leve-reglerne. Dette er de spilleregler, som man følger for at overleve i verden - de er en slags indre ordsprog ("Hvis jeg er sød mod andre, kan de lide mig - og så kan jeg lide mig selv"). Også leve-regler er normalt ubevidste.

 

Når disse to sæt tanker bliver ramt af noget virkelighed - f.eks. at kæresten går - sætter de gang i den tredje etage: de automatiske tanker. Hvis man "ved", at man er afskyelig, og det kun er andres accept, der kan give én lov til at elske sig selv, vil de automatiske tanker ved kærestens afgang være noget i retning af: "Han/hun går, fordi jeg er afskyelig. Jeg vil ikke leve mere". Og når det er tankerne, bliver man selvfølgelig ude af sig selv af sorg og raseri (følelser) og råber og skriger eller skader sig selv (adfærd) - hvor andre grundforestillinger ville give tanker som: "Suk - men vi var vist også vokset fra hinanden", hvilket giver helt andre følelser og adfærd.

 

Det er klart, at det tager tid at forstå, hvordan ens egne tanker, følelser og adfærd hænger sammen. Derfor bruger den kognitive terapeut f.eks. Den kognitive Diamant: Terapeuten spørger f.eks. om, hvad der skete, da kæresten gik, og det første svar vil som regel være vredt og usammenhængende. Men med hjælp fra Diamanten kan man begynde at finde ud af, hvordan hændelsen sætter gang i nogle tanker, der spiller sammen med følelser, fornemmelser og handlinger - og efterhånden også, hvilke grundforestillinger om verden og én selv, der ligger nedenunder det hele.

 

Selve samspillet med resten af verden er fint beskrevet af Albert Bandura, som har opstillet modellen for triadisk reciprokalitet: Ens personlighed spiller sammen med ens handlinger, og begge dele påvirkes af - og påvirker - omverdenen. Hvis man f.eks. gerne vil virke "cool" (person), og forbinder det med at ryge (adfærd), vil man begynde at tænde en cigaret (adfærd), og derved føle sig "cool". Når man har tændt et vist antal cigaretter (adfærd), er det ved at blive en del af ens identitet (personlighed): "Jeg er ryger".

 

Terapiformen er efterhånden blevet usædvanlig godt dokumenteret ved empirisk forskning inden for en meget lang række sygdomme - herunder angst, depressonslidelser, spiseforstyrrelser, samlivs- og alkoholproblemer, personlighedsforstyrrelser, psykoser og en hel del andre psykiske vanskeligheder og lidelser.

Andre 

NLP - Neuro Lingvistisk Psykologi  

The Work by Byron Katie er en kognitiv måde hvorpå man bl.a. kan bearbejde begrænsende overbevisninger og projektioner. 

Coaching kan også anskues som en kognitiv - humanistisk  tilgang et problemfelt. 
 

Kilde
Wikipedia, den frie encyklopædi

Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen
 
© Copyright Jette Havgry 

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com