Humanistisk terapi

Humanistisk terapi lægger vægt på det direkte, oplevelsesorienterede personlige møde mellem klient og terapeut. Det er de aktuelle følelser som det drejer sig om. Terapien afdækker hvilke følelser klienten knytter til forskellige oplevelser og hvilken betydning disse følelser har for livsudfoldelsen i den aktuelle tilværelse. 

Den humanistiske terapi bygger på almene psykologiske teorier om menneskets udvikling.

Terapeuten har en grundig viden om psykologiske og psykodynamiske teorier og anvender disse i sin analyse af sine egne oplevelser i terapien.

 

Rogers (1902 - 1982) og Perls (1893 - 1970) er nogle af de terapeuter som har ydet store og grundlæggende begreber til terapien. 

Terapeutens reaktioner skal værdsætte og respektere klienten og være klare, forståelige og oprigtige i sine udtryk. Rogers kaldte sin terapiform klientcentreret. Perls var gestaltterapiens grundlægger.

Perls lægger især vægt på her og nu aspektet i mødet mellem klient og terapeut. Det er et møde mellem to konkrete mennesker i et jeg – du forhold, hvor arbejdet består i at klarlægge hvad der sker i dette møde hvor klientens psykologiske problemer viser sig.

Det er for den humanistiske terapi vigtigt at understrege at samtalerne foregår i en særlig terapeutisk ramme. Der er meget stærke følelser direkte i spil og det er vigtigt for både klienten og terapeut at huske at det drejer sig om et tæt følelsesmæssigt men hele tiden professionelt forhold som er begrænset til det terapeutiske rum. Så snart terapitimen er slut er forholdet afsluttet (indtil næste session). Terapeuten er på arbejde (og får løn/betaling) og klienten kommer fordi han oplever et psykisk problem eller lidelse.

Klienten anstrenger – og skal anstrenge sig for at være så ærlig og oprigtig som muligt og afslører sine inderste følelser og tanker. Terapeuten kan ikke undgå at blive påvirket – og skal ifølge terapiens idé følelsesmæssigt påvirkes. At forholdet udelukkende eksisterer i terapitimerne er en sikkerhed for begge parter og tillader begge størst mulig åbenhed.

I terapien er det terapeuten som har og skal have magten. Rammerne og de måder som forskellige klienter forholder sig til dem på kan ikke undgå at blive et område i selve terapien. 

Andre 


Grundlæggeren af gestaltterapien var Fritz Perls. Gestaltterapien arbejder i høj grad ud fra, at den følelsesmæssige oplevelse er med til at skabe nye forståelser. Gestaltterapien arbejder med oplevelsen af "her og nu", "gestalt" (tysk der betyder helhed). Det betyder. at man bearbejder sine følelser, der er tilstede under terapien, modsat andre terapier hvor man bearbejder "mindet om tidligere følelser". Af sammen grund opleves gestalt terapi meget autentiske. Gestaltterapi gennemføres ofte af meget aktive terapeuter, rammerne er vide, metoden kan bruges i såvel individuel-, par- som gruppeterapi.


Kilde
Psyknet.dk

Tilbage til hovedsiden:

ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen

© Copyright Jette Havgry 

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com