Parterapi ved utroskab i Fredensborg, Nordsjælland

Det er oplagt at gå i parterapi, når der er utroskab i Jeres ægteskab eller parforhold. Når I har en  parterapeut at dele Jeres oplevelser, svære følelser, vanskelige samtaler og afgørende beslutninger med, er der større sandsynlighed for, at I kommer psykisk helskindet igennem krisen, hvad enten I vælger, at det skal være hver for sig eller sammen.

 

Hvad er utroskab?

Utroskab og parterapi  


Facts om utroskab

Parterapi 
Ved utroskab i parforholdet.

 

Første gang, velkomst
1 session á 2,5 time kr. 1.700 incl. moms


Tidspunkt og pris

Mandag til fredag kl. 8.30 - 21.30
Kr. 1.450 incl. moms pr. session á 1,5 time. 
Kr. 1.700 incl. moms pr. session á 2,0 timer. 
Kr. 1.950 incl. moms pr. session á 2,5 time.

Ingen tillæg for aften. 

 

Hos
Parterapeut Jette Havgry MPF. 
Se billeder af praksis her. 
Sted
Kongstadhus, Stationsvej 7 st.,
3480 Fredensborg.

Bestil tid 
Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com 

Bliv kontaktet, udfyld her:
Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Tak for din henvendelse! Jeg kontakter dig så hurtigt som muligt. 

Hvad er utroskab? 

Utroskab vil sige at have et seksuelt forhold til et andet menneske end ens partner. Hvad enten det seksuelle forhold mest handler om sex, som når partneren f.eks. har besøgt en prostitueret, eller det bygger på en følelsesmæssig forbindelse, kan det oprindelige forhold være stærkt truet. 

Når utroskab kommer som et chok

Når et utroskabsforhold kulminerer er der mange gange en forhistorie, som præges af, at partneren har været stigende mistænksom, kontrollerende og konfronterende. Alligevel kommer  den endelige tilståelse / afsløring af utroskaben ofte som noget af et chok for den, der er blevet bedraget, og det er ikke usædvanligt, at jeg hører mine klienter fortælle, at de har sygemeldt sig i nogle dage i samme forbindelse. Når man får vished for at ens parter er eller har været utro kan opleves som om, at ens verden styrker sammen eller at hjertet bliver flået i stykker, og man kan få det psykisk rigtigt, rigtigt dårligt.

Følelserne overvælder
Herefter begynder følelserne at vælte frem: Vrede, raseri og forbandelser afløses af gråd og følelser af være forrådt, forladt, fortabt, ydmyget, kasseret, ubrugelig, mislykket, grim, dum og naiv. Jalousi og had blander sig med kulde, og tanken om hævn melder sig måske. Frygt blander sig med usikkerhed og afmagt.
Og spørgsmålene begynder at vælte ind: Hvordan kunne han / hun gøre det? - Er det min egen skyld? - Hvad har elskeren / elskerinden, som jeg ikke har? - Hvorfor lyttede jeg ikke til signalerne? - Hvad har jeg gjort? - Hvad er der foregået? - Hvornår har de været sammen? Behovet for at vide hvad der er foregået, går ofte på tværs af partnerens behov for at bevare sin integritet, og det står smerteligt klar, at man i denne sag ikke er hinandens bedste venner eller samtalepartnere - ingenting er, som det plejer at være.
Selvbilledet krakelerer
Den, der har været eller er utro, bliver afsløret som en "svindler", som én man ikke kan stole på, som utroværdig og det er i modstrid med, hvordan han eller hun i øvrigt forstår sig selv. Derfor er forsvar, forsøg på (bort)forklaringer, efterrationaliseringer og fralæggelse af ansvar og skyld almindeligt. Skammen – det at man ikke at kan leve op til sine egne forventninger og standarder – kan være enorm, og skylden over at have forvoldt den anden og måske også børnene smerte er ligeså. Alle disse følelser står ofte i dyb kontrast til det, man har oplevet eller stadig oplever i utroskabsforholdet – intim kontakt, følelsesmæssig bekræftelse, samhørighed og glæde. 

Utroskab, et forhold bryder sammen - dør eller genopstår

Utroskab fører stort set altid til, at det eksisterende forhold bryder sammen, det dør så at sige i sin eksisterende form. For dem, der ikke har børn sammen, bliver utroskaben da også tit anledning til et uigenkaldelig farvel - uden tak. For andre genopstår forholdet i en ny form. Man bevarer måske forældrerelationen til hinanden, men beslutter sig i øvrigt for at leve hver for sig. For andre ingen bliver utroskaben, fortrydelsen og tilgivelsen anledning til, at det eksisterende forhold genopstår i en langt mere bevidst, moden og kærlig udgave end tidligere. Andre igen må bare konstatere at utroskabskrisen - endnu engang - er drevet over.

Tilbage til toppen.

Midt i krisen, er der ingen der ved, hvad det hele ender med, men jo bedre krisen klares jo bedre har man det sammen efterfølgende.  

Parterapi i Nordsjælland ved utroskab i parforholdet
Kontakt ID-Psykoterapeut Jette Havgry MPF på mobil 26 52 45 18 

Tilbage til toppen


Utroskab og parterapi


Utroskab er et psykisk pres
Alle der har prøvet at være en del af et utroskabsforhold ved, hvor meget negativ psykisk energi og pres der er i det, og den nyeste forskning fra universitetet i Bergen i Norge beviser da også at par, der lever i et forhold med utroskab, i langt højere grad end de trofaste udvikler alvorlige længerevarende psykiske lidelser.* Der er derfor al mulig grund til at tage bedst mulig vare på din partner og dig selv ved sammen at gå i parterapi i forbindelse med utroskab.

Gå i parterapi i forbindelse med utroskab
Hvad enten I har brug for akut hjælp, er fastlåste i Jeres situation, er rådvilde i forhold til, hvordan I skal komme videre, mangler et sted, hvor I kan tale - godt hjulpet og uforstyrret sammen - om de problemer der er, vil have en udenforståendes viden om og syn på sagen eller ønsker hjælp til at reflektere over, styrke og udvikle Jeres forhold - ja, så er parterapi det, der kan dække Jeres behov.  
 

Udbytte af parterapi ved utroskab 
Begge parter kan have meget stor glæde af parterapi ved utroskab. Terapien kan være med til at re-etablere de nedbrudte grænser, stabilisere parterne psykisk, genoprette dialogen, bryde forsvars- og angrebsmekanismerne, standse de utilsigtede sår, man uvilkårligt kommer til at påføre hinanden og skabe fælles refleksion. Parterapien kan, eventuelt suppleret med individuel terapi og telefonisk krisehjælp, hjælpe parterne på vej så de træffer en beslutning om, hvordan fremtiden skal forme sig fra et mere viljesbestemt og mindre følelsesladet sted. 

Stor erfaring med parterapi ved utroskab

Jeg har meget stor erfaring med par, hvor utroskab er et problem. Skalaen i de sager jeg har været involveret i går fra et lidenskabeligt kys i en bandert til et vedvarende, velorganiseret og hjerteløst bedrageri, der strækker sig over flere år. Når parret kommer her sammen ved jeg at det er fordi, at deres forhold betyder meget for dem begge to og det er med afsæt i det faktum, at jeg i samarbejde med parret finder ud af, hvordan terapien skal være.

Gå i parterapi før, under eller efter utroskab
Fortæl din partner at du gerne vil have, at I sammen opsøger en parterapeut, fordi I trænger til at få en uvildig og professionel persons hjælp til at få styr på Jeres forhold og følelser, sådan som det er lige netop nu. Få din partners accept og find to eller tre alternative tidspunkter, hvor I begge har tid til en session - den varer 2,5 time. Ring til mig på mobil 26 52 45 18 eller skriv dine forslag til hvornår vi kan mødes til jettehavgry@gmail.com - så hører du fra mig snarest muligt. Jeg glæder mig til at høre fra dig.


Fredensborg ved stationen - gå i parterapi ved utroskab i parforholdet
Kontakt parterapeut Jette Havgry MPF • Mobil 26 52 45 18

Tilbage til toppen


Facts om utroskab

Årsager til utroskab
Utroskab kan have mange årsager f.eks. at man er utilfreds med det faste forhold, at man er tiltrukket af eller brændt varm på en anden, eller at man har trang til mere eller anderledes sex. Utroskab kan dog også være udtryk for mange andre problemstillinger herunder tilknytningsvanskeligheder, sindslidelser, personlighedsfortyrrelser, misbrug, eksistentielle kriser og mm. Og ja, så kan det selvfølgelig også være en meget kedelig måde, at bryde ud af et ellers fast og langvarigt forhold på.   

Motiver for utroskab
Utroskab kan bl.a. være motiveret af 

- Ønsket om at finde en anden og bedre livspartner.
- Håbet om at få et bedre og mere levende ægteskab / forhold.  
- Svigtende dømmekraft i forbindelse med indtagelse af alkohol.  
- Ønsket om mere eller anderledes sex. 
- Længslen efter at få opmærksomhed, blive set og anerkendt.
- Behovet for at opleve mere spænding i tilværelsen.
- Behovet for at opretholde en vis magt og kontrol over partneren.
- Ønsket om mindre dominans og større rummelighed.
- Ønsket om at gøre op med et snævert og symbiotisk forhold. 
Utro kvinder
Min erfaring er, at kvinder ofte drives ud i utroskab fordi de ikke  rigtigt føler sig elsket, mangler medspil, nærvær, forståelse og interesse.

Utro mænd
For mænd er det ofte manglen på fysisk bekræftelse, intimt samliv og ros af deres bedrifter, som driver dem ud i utroskab.

Utroskab er ret udbredt
30 % af befolkningen har været deres faste partner utro.  
12 % af befolkningen ved, at deres partner har været dem utro.
80 % har venner, der har været utro.**

Vælg parterapi før utroskab 

Hånden på hjertet - er du tiltrukket af tanken om at være sammen med en anden mand / kvinde, åben overfor tanken om et enkelt sidespring eller er du flirtende overfor andre end din faste partner, så er det NU du skal foreslå din partner at gå i parterapi for der, at arbejde konstruktivt med de udfordringer, der er i Jeres parforhold. I terapien har I mulighed for at lære hvordan I kan undgå at tænde af på hinanden, løse konflikterne, holde sexlivet levende og komme i dialog om Jeres frustrationer samt få et billede af, hvor I sammen er på vej hen.   
Tilbage til toppen
Sådan forebygger du utroskab

Find
en samlivsform som passer til det, du reelt kan forpligte dig til.  
Lær at leve med forpligtelse overfor de valg du selv har truffet.
Begræns din indtagelse af alkohol. 
Åbn ørene og hør hvad din partner fortæller dig.
Sæt hele din velvilje ind på Jeres sexliv. 
Medvirk aktivt til tryghed og glæde i dit parforhold.
Skab god balance imellem din selvtillid og dit selvværd.

Utroskab - ret og pligt
Når man gifter sig aflægger man samtidigt et troskabsløfte, og ægtefæller kan derfor med rette forvente, at deres partner er dem tro. Når det modsatte er tilfældet, er der tale om en krænkelse af denne ret, og af  samme grund er utroskab også én af de få årsager til, at man i tidligere tider kunne, forudsat at en række betingelser var opfyldt, få bevilget skilsmisse uden forudgående separation. Lovgivningen er ændret på dette punkt i dag, men det hjælper ikke så meget på følelsen af angst, mindreværd og ulykkelig kærlighed.

Som parterapeut er jeg vidne til mange historier om utroskab. Hver historie er præget af, hvordan de mennesker der indgår i den er, hvor tæt knyttet de er til hinanden, hvor længe de har været sammen, hvilken baggrund de har og hvilken situation de er i. Sagerne er ofte meget komplekse og meget følelsesladede. Parterapi er en oplagt mulighed for at komme mere helskindet igennem krisen uanset om det er muligt at blive sammen eller ej. Ring derfor til mig på mobil 26 52 45 18 eller skriv til jettehavgry@gmail.com for at bestille tid.   


Note * Ifølge undersøgelsen led hele 70% af dem, der var blevet bedraget af psykiske problemer, mens 50% af dem, der var utro fik psykiske problemer. Kilde: 11.01.25  Wikipdedia.
Note** Kilde: Netavisen, torsdag den 17.9.2009. Artiklen: Hver tredje knalder udenom. En ud af tre danskere har været deres kæreste eller partner utro, viser en ny undersøgelse som Wilke har foretaget for Newspaq. 


Tilbage til toppen:
Parterapi ved utroskab i Fredensborg, Nordsjælland.
Læs mere om parterapi:

Jalousi i Jeres parforhold
Parterapi - i medgang, modgang og tomgang
Bedre kommunikation i dit parforhold


Parterapi ... når penge og økonomi er udfordringen
Tale om skilsmisse? Start parterapi!
Parterapuet Jette Havgry MPF
Imago Parterapi / Imago Terapi for par
Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!


© Copyright Jette Havgry. Alle rettigheder forbeholdes.


 

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com