Tale om skilsmisse? Start parterapi i Fredensborg, Nordsjælland

Mange mennesker opsøger mig for at gå i parterapi i forbindelse med skilsmisse hvad enten det handler om at afværge den, tale om at blive skilt eller komme videre i processen efter beslutningen er taget. Min praksis ligger midt i Nordsjælland - centralt i forhold til Hørsholm, Hillerød, Helsingør og Helsinge. Alle er velkomne.

Parterapi 
Ved tale om skilsmisse.
 

Første gang, velkomst
1 session á 2,5 time kr. 1.700 incl. moms


Tidspunkt og pris 

Mandag til fredag kl. 8.30 - 21.30.

Kr. 1.450 incl. moms pr. session á 1,5 time
Kr. 1.700 incl. moms pr. session á 2,0 timer
Kr. 1.950 incl. moms pr. session á 2,5 time


Ingen tillæg for aften.
 

Hos
Parterapeut Jette Havgry MPF. 
Se billeder af praksis her. 
Sted
Kongstadhus, Stationsvej 7 st., 3480 Fredensborg.

Bestil tid
Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com

Bliv kontaktet - udfyld her:
Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Tak for din henvendelse! Jeg kontakter dig så hurtigt som muligt. 

Skilsmisse og parterapi

Om parterapi og skilsmisse
Undgå skilsmisse med parterapi
Parterapi, afklarende samtale om skilsmisse
Når beslutningen om skilsmisse er truffet
Skilsmisse og børn

Sig rigtigt farvel

Skilsmisse
Hvad er en skilsmisse?
To typer skilsmisse
Følelserne
Angst
Skilsmisse - sorg, krise, traume
Hvad koster parterapi sammenlignet med skilsmisse?

Om parterapi og skilsmisse


Parterapi i forbindelse med skilsmisse kan bruges på mange forskellige måder: Langt de fleste par bruger ganske enkelt terapien til at afværge risikoen for, at skilsmissen bliver en realitet. Andre par bruger terapien til at få talt rigtigt ud sammen om muligheden – eller risikoen - for skilsmisse, så de kommer nærmere en afklaring med hensyn til, om de skal fortsætte i ægteskabet eller ej. Andre søger gennem terapien at finde ud af, hvordan de bedst håndterer en forestående skilsmisse i forhold til børnene. Endelig er der par, der efter skilsmissen bruger parterapien til at få sagt rigtigt og endegyldigt farvel til hinanden for dermed lettere at kunne frigøre sig fra det, der alligevel ikke er mere. 

Tilbage til oversigten  

Undgå skilsmisse med parterapi  


I det øjeblik at ordet skilsmisse for første gang bliver nævnt i et ægteskab, indser parterne ofte, at der er problemer i forholdet, som de ikke selv kan klare. Det er herefter en logisk og fornuftig beslutning at søge hjælp hos en parterapeut.Der er altid en historie forud for den første tanke om skilsmisse. Historierne kan være meget forskellige, men her kommer to typiske problemstillinger:
Skænderier kan føre til skilsmisse
Et dårligt fungerende parforhold kan udvikle sig til en relation præget af negative reaktioner, gensidig beskyldninger og indbyrdes kampe. Skænderier behøver ikke at være tegn på et dårligt forhold, men når de negative udladninger fylder så meget, at det går ud over ens almene trivsel, og arbejdsevnen måske bliver påvirket - ja, så orker man til sidst ikke mere. Skilsmissen er for mange en nærliggende tanke, når det handler om at afslutte et forhold, der er ulideligt, men man behøver ikke altid, at gå så langt. Gennem parterapi vil mange kunne opnå en mere tålelig hverdag sammen med partneren og det vil i mange tilfælde kunne gøre det.  
Stilhed kan føre til skilsmisse
En del par får ikke talt om de oplevelser, problemerne eller ønsker, de har i forholdet. Efterhånden ophober de ting, som man ikke taler om sig op, således at man i praksis lever i hver sin verden i et forhold, hvor det gensidige engagementet er forsvundet. Det er ikke altid, at begge parter oplever, at det er et problem at leve sammen på den måde - og det er ikke altid, at begge lider under det. Men at én mistrives i et forhold kan være nok til en skilsmisse - også selvom den kan komme som et chok både for partner, børn, familie og venner, der ikke altid har mærket, at der var noget i vejen. 

At undgå skilsmisse med parterapi
Når I går i parterapi, har I gode muligheder for at standse skilsmisseprocessen, hvad enten den bygger på højtlydende kampe og skænderier eller udhulende og isolerende stilhed. Dialogen kan genoptages, men ofte på helt andre præmisser end før. For at afværge skilsmissen kræver det ofte, at man lærer nogle nye måder at tale sammen på, at man er indstillet på at opdage og erkende eventuelle konflikter eller problemer i forholdet, og at man er villig til at gøre noget ved dem. Derudover skal man også være indstillet på at forandre sig selv, for at forholdet kan komme til at blive godt igen. 


Tilbage til oversigten  


Red dit ægteskab eller parforhold med parterapi
- bestil tid på mobil 26 52 45 18 hos parterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland

Parterapi - afklarende samtaler om skilsmisse


Benægtelse
En del  par søger parterapi i forbindelse med, at den ene eller begge parter gerne vil tale med den anden / hinanden om muligheden for at blive skilt.  Emnet kan være meget sensibelt og vanskeligt at have med at gøre. Det kan være svært at deltage i samtalen, fordi man er bange for, at tingene så automatisk glider i en retning, som man for alt i verden ikke ønsker. Man kan også holde sig tilbage,  fordi man i virkeligheden ikke ønsker at vide, hvor tæt ens partner er på at bryde forholdet. Men samtalen kan også åbne for nye indsigter i, hvordan man har det sammen, hvilke problemer der er og hvilke løsningsmuligheder, der også kan være.
Ambivalens
En del par har længe gået med overvejelser om skilsmisse, men de har svært ved at træffe beslutningen, fordi deres forhold på én og samme tid er både godt og dårligt. En del havner i en ambivalent situation, hvor parforholdet på den ene side synes at være for godt til at bryde ud af,  men samtidigt er det heller ikke tilfredsstillende nok til at leve i. I længden bliver situationen meget fastlåst og belastende, og fokus er til stadighed rettet imod det, der ikke fungerer. Parterapi kan hjælpe med afklaring og undersøgelse af, hvilke muligheder, der er i forholdet.  
Ønske om skilsmisse 
Selvom det er meget sjældent, kan det ske, at den ene af parterne vælger at formidle sit ønske om at blive skilt i løbet af en parterapisession. Når dette tidspunkt vælges kan det være fordi, at man på forhånd har en fornemmelse af, at meddelelsen kan komme som et meget hårdt slag for partneren og at en voldsom følelsesmæssig reaktion kan forventes - eller at man simpelthen er bange for ikke at blive taget alvorligt. I parterapien kan partnerne få hjælp til at rumme og håndtere sådanne vanskelige situationer på en god måde.  

Når beslutningen om skilsmisse er truffet

Når parterne i et forhold har truffet beslutning om, at de vil skilles, hvad enten det er som venner eller fjender, rejser der sig en hel række spørgsmål om, hvordan skilsmissen, dvs. separationen / adskillelsen så skal foregå i praksis og hvordan beslutningen bedst formidles til de børn, der måtte være i forholdet. Parterapi kan være en god hjælp i den situation, hvor det er meget vigtigt, at jordforbindelsen ikke ryger sig en tur.


Skilsmisse og børn


Når forældrenes skilles kan det ikke undgås, at det skaber stor turbulens i børnenes liv. Mange børn har i dag forældre, der er skilt, og mange af dem lærer at leve godt med det. Mange forældre formår at tage de fornødne hensyn til børnene i skilsmissen, kommer i øvrigt godt overens og venter meget længe med at stifte ny familie, hvorved de undgår endnu engang at bringe turbulens ind i børnenes liv.  Men der er også mange andre historier. Om børn der bliver klemt, glemt og forsømt. Om børn der påtager sig voksenroller for tidligt. Om stressede børn og deprimerede teenagere. Det kan godt betale sig at tale tingene godt igennem inden en beslutning om skilsmisse gives videre til børnene.   


Det bedste for børnene
Det er ikke godt at fortælle barnet om skilsmissen, når man selv er følelsesmæssigt påvirket.
Børn mærker, hvordan stemningen er mellem forældrene, og de ved måske, der er noget galt.
Er der mange skænderier i forholdet, kan det være en lettelse for barnet, at forældrene bliver skilt.
Når I fortæller barnet, at I skal skilles, er det nødvendigt, at I har masser af tid.
Nogle børn trækker sig tilbage. De kan have brug for dig / Jer senere, så er det vigtigt, I er der.
Børn reagerer meget forskelligt. Nogle viser ikke umiddelbart nogen reaktion, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke er påvirket og sårbare.

Tilbage til oversigten


Undgå at

- Placere skyld hos én af Jer.

- Konkurrere om barnets kærlighed.

- Tale dårligt om din x-ægtefælle. 
 
- Få dit barn til at vælge side. 
 
- Udspørge barnet om din x-ægtefælle.

- Adskille søskende hvis det kan undgås.

Det har barnet brug for

- Støt barnet ved at vise din kærlighed.

- Giv barnet en letforståelig årsag til skilsmissen.
- Fortæl barnet at det altid kan tale med dig. 

- Fortæl barnet at det ikke er skyld i skilsmissen. 

- Understreg at beslutningen ikke kan laves om.

- Fortæl barnet, hvor det skal være hvornår og hvor evt. søskende skal være og hvornår.


Individuel terapi til børn
I forbindelse med skilsmissen kan det være en overordentlig god ide af afsætte nogle midler så dit barn kan få nogle timers i terapi i forbindelse med skilsmissen. Ved hjælp af tegninger, modellervoks, dukker eller kropsøvelser kan nogle af de tanker og følelser, som skilsmissen sætter i gang hos barnet blive behandlet.


Tilbage til oversigten 


Skilsmisse - sig rigtigt farvel til hinanden i parterapi


Afskedsdialogen 
En afskedsdialog er en rituel, gensidig hjælp til hinanden på vejen videre i livet. Jo bedre et forhold lukkes ned, jo bedre kan parterne blive på hver deres banehalvdel, jo mindre energi og kraft vil dit tidligere forhold tappe dig for, og jo lettere kommer I videre i hvert Jeres nye liv. I afskedsdialogen har du mulighed for at finde de negative og de positive ting, der var i Jeres forhold, dele dem med din ex-ægtefælle og herefter tage afsked med dem. En afskedsdialog former sig ofte som en meget bevægende og forløsende proces, hvis ikke for begge parter, så i hvert fald for den part, der lider mest og har sværest ved at frigøre sig fra det tidligere forhold.   

Tilbage til oversigten


Skilsmisse


Hvad er en skilsmisse? 
En skilsmisse er den endelige afslutning af en ægteskabelig forening.  Kort fortalt er den en annullering af de juridiske pligter og det gensidige ansvar, som gifte partnerne har for hinanden.

Skilsmissen opløser ægteskabet og kræver godkendelse af en myndighed. Den juridiske proces indebærer som regel, at man skal tage stilling til spørgsmål omkring ægtefællebidrag, forældremyndighed, børnebidrag, fordeling af ejendom og deling af gæld.  

 

Hvis et par har børn sammen, fritager en skilsmisse ikke forældrene for at indgå aftaler og samarbejde på en måde, der er til børnenes bedste. Dette kan foregå i fredelig dialog og forhandling eller ved myndighedernes overenskomst.
 
Afhængig af omstændighederne sker skilsmissen med eller uden en forudgående separationsperiode. Perioden giver partnerne en ekstra mulighed for at finde ud af om de endeligt skal gå fra hinanden. 

En skilsmisse er som regel en gennemgribende ændring i både de voksnes og børnenes liv praktisk - såvel som økonomisk, socialt og følelsesmæssigt.
 
Tilbage til oversigten

To typer skilsmisse


Den ordentlige skilsmisse er kendetegnet ved
- Overholdelse af de aftaler der bliver indgået 

- Ligeværdighed, voksen til voksen.

- Udvise respekt, ærlighed og tillid til hinanden.

- Planlægge og forberede adskillelsen i detaljer. 

- Samarbejde og hjælpe hinanden.

- Give plads til at mærke og gennemleve følelser.

- Tage hensyn til den anden i deling af bo og i kontakt med børnene.

- Ønske og arbejde for at begge får det godt. 

- Efter en tid at sige farvel - og tak.
Den kaotiske skilsmisse er kendetegnet ved

- Aftalebrud 

- Ulighed – roller som krænker og offer.

- Manglende respekt, ærlighed og tillid til hinanden.

- Uplanlagt opbrud med kort varsel. 

- Modarbejde hinanden og være ufleksibel. 
 
- Være afvisende, fjendtlig og hård.

- Være egoistisk i delingen af bo og i kontakt med børnene.

- Gøre tingene mere besværlige end de behøver at være.

- Aldrig at sige rigtigt farvel.

Tilbage til oversigten

Skilsmisse - en følelsesmæssig belastning 


Når man går fra hinanden, mister man som regel for en kortere eller længere periode kontrollen over sit liv. Der er mange spørgsmål, der står ubesvarede hen, og følelser kan komme og gå hurtigt efter hinanden. De følelser der kan være tale om er f.eks.:  
- Lettelse over at ægteskabet bliver afsluttet.

- Glæde over stadig at være venner. 

- Jalousi i forhold til ex-partnerens nye kæreste. 

- Tvivl om evner til at klare sig selv – og børnene.

- Følelsen af ikke at være noget værd, kasseret eller svigtet.

- Håbløshed og fortvivlelse, skyld og skam.

- Nederlag og dårlig samvittighed. 

- Psykisk smerte.

- Følelsen af at være blevet ydmyget og krænket.  

- Tristhed og sorg over at måtte give afkald.

- Frustration over partnerens indstilling til tingene.

- Magtesløshed over ikke at kunne gøre noget.

- Skuffelse over at løfter der ikke blev holdt. 

- Vrede over uretfærdigheden.

Angst

Desuden kan angst fylde meget både før, under og efter en skilsmisse. Man kan f.eks. blive bange eller være angst for at: 

- Blive separeret, at komme til at mangle sin bedre halvdel.

- Den anden egoistisk kæmper for at få det meste af indboet.

- Den anden part manipulerer med børnene og får dem over på "sin side".

- Være alene - et eksistentielt grundtema i alle os mennesker. 

- Blive single - at miste den hidtidige identitet som del af et par.

- Omgivelserne reagerer negativt - med mishag eller fordømmelse. 

- Ikke at kunne finde en ny partner - blive isoleret. 

- Aldrig rigtigt at kunne blive lykkelig igen.  

Tilbage til oversigten

Skilsmisse - krise, sorg og traume


Skilsmisse og sorg
Uanset om man selv har ønsket skilsmissen eller ej, vil den altid medføre sorg. Det man taber kan både angå de mere håndgribelige ting som f.eks. en bolig med god plads eller tid sammen med børnene. Men der kan også være mere uhåndgribelige tab, som f.eks. hvad meningen med ens liv nu er, når man ikke mere indgår i en familiesammenhæng, som man gjorde tidligere. Sådanne tab kan  medføre sorg, som det kan tage lang tid at komme igennem og som i sidste ende kan udløse en depression eller medføre et alkoholmisbrug.  

Skilsmisse og krise
I.flg. Cullberg bliver man kastet ud i en psykisk krisetilstand, når man er kommet i en sådan livssituation, at ens tidligere erfaringer og reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan beherske den aktuelle situation. En skilsmisse udgør som regel en større eller mindre krise for dem, der rammes af den.

Traumer knyttet til skilsmissen
Endelig kan der i forbindelse med skilsmissen opstå traumer, f.eks. hvis man ikke bliver taget alvorligt, hvis man mister sin sociale status, eller hvis venner og familie svigter én, når det er svært.  


Tilbage til oversigten


Hvad koster parterapi sammenlignet med en skilsmisse?


Det er ikke alene følelsesmæssigt meget belastende at gå fra hinanden. Det er også dyrt. En skilsmisse kommer let til at løbe op i kr. 250.000, eller hvad der svarer til en årsindtægt for mange mennesker*.

Har I brug for megen parterapi med akut krisehjælp og efterfølgende behandling af forholdets problemer kan processen komme til at strække sig over et år og koste op til 15 x kr. 1.500 kr. = kr. 22.500. Det er under 10% af, hvad en skilsmisse koster. I mindre kritiske situationer kan parret klare sig med mindre terapi f.eks. 6 sessioner, som strækker sig over et halvt år. Prisen er da kr. 9.000, hvilket er forsvindende lidt stadig i forhold til, hvad skilsmissen koster.

Dertil kommer, at parret kan tage det, som de sammen erfarer i parterapien med sig til gavn både for dem selv og andre mennesker. Terapien udvikler dem og beriger deres liv. De følelser voksne og børn må gennemleve i nogle skilsmisser kan derimod - i værste fald - beskadige deres liv.

Det er med andre ord svært at finde seriøse argumenter for ikke at forsøge sig med parterapi, når der er risiko for skilsmisse i et ægteskab.  

Tilbage til oversigten 

*Kilde: Nyhedsbrev fra Finanshuset i Fredensborg den 3.8.2011. 

*Note: Alene udgifter til salg af den fælles bolig kan let løbe op i 100.000 kr. Hertil kommer udgifter til etablering af mindst et nyt hjem med anskaffelse af nyt bohave, bil etc. Mange kan også lægge børnepenge og ægtefællebidrag til de faste udgifter.


Vær velkommen!

Hver uge møder jeg par, hvis forhold er truet af skilsmisse og rigtig mange kommer heldigvis tidligt nok til, at de kan nå at redde deres ægteskab. Alene det at have uforstyrret tid sammen med en parterapeut, hvor man stille og roligt - uden at komme op at skændes og uden at en af parterne trækker sig tilbage - kan tale om det, der er vigtigt, kan være et meget stort gennembrud i forholdet. Parterapi er en oplagt mulighed for at undgå eller komme godt igennem skilsmissen. Ring derfor til mig på mobil 26 52 45 18 eller skriv til jettehavgry@gmail.com og bestil tid. Jeg glæder mig til at se Jer.   


Tilbage til toppen:
Tale om skilsmisse? Start parterapi i Fredensborg, Nordsjælland
Læs mere om parterapi:

Jalousi i Jeres parforhold
Parterapi ved utroskab
Parterapi - i medgang, modgang og tomgang


Parterapi ... når penge og økonomi er udfordringen
Bedre kommunikation i dit parforhold
Parterapuet Jette Havgry MPF
Imago Parterapi / Imago Terapi for par
Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland.

Tæt på Hørsholm, Hillerød, Helsingør og Helsinge. Velkommen!


© Copyright Jette Havgry. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com