Parterapi i Fredensborg, Nordsjælland - når penge og økonomi er udfordringen

Penge kan give anledning til diskussioner, konflikter og skænderier i ethvert parforhold. Som parterapeut tilbyder jeg parterapi, hvor det er muligt at få belyst den økonomiske side af Jeres parforhold. Døren står åben  hvad enten I kommer fra Hørsholm, Helsingør, Hillerød, Helsinge eller et andet sted i Nordsjælland.

Parterapi
Når det (også) handler om penge.
 

Første gang, velkomst
1 session á 2,5 time kr. 1.700 incl. moms


Tidspunkt og pris

Mandag til fredag kl. 8.30 - 21.30.
Kr. 1.450 incl. moms pr. session á 1,5 time
Kr. 1.700 incl. moms pr. session á 2,0 timer
Kr. 1.950 incl. moms pr. session á 2,5 time

Ingen tillæg for aften. 

 

Hos 
Parterapeut Jette Havgry MPF. 
Se billeder af praksis her. 
Sted
Kongstadhus, Stationsvej 7 st.,
3480 Fredensborg.

Bestil tid
Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com 

Bliv kontaktet - udfyld her:
Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Tak for din henvendelse! Jeg kontakter dig så hurtigt som muligt. 

Parterapeut med økonomisk baggrund

Som parterapeut udmærker jeg mig ved også at have en økonomisk uddannelse på mit  CV. Det gør, at jeg anerkender økonomiens fundamentale betydning for et godt parforhold. Det er meget svært at leve et lykkeligt liv sammen, hvis der er problemer af økonomisk karakter. Underskud, uorden, ubalance og uenighed med hensyn til økonomi og penge kan bl.a. give utryghed, stress og mistillid. Jeg beskæftiger mig  ikke med økonomisk rådgivning, men jeg har et sprog for den økonomiske side af samlivet og taler gerne åbent med mine klienter om de problemer, der er på dette område.  

Hverdagens økonomiske problemer

Økonomisk magtkamp i parforholdet.

De svære beslutninger.

Dårlig økonomi.

Når personligheden afspejler sig i økonomien.

Parterapi og hverdagens økonomiske problemer.

Misbrug af penge

Et kick koster.

Parterapi -  når misbrug dræner kassen.

Overforbrug

Luksusfælden.

At leve over evne.

Parterapi før overforbrug.
Grundlæggende økonomiske konflikter

Lønmodtager eller selvstændig?

Fælleseje eller særeje? 

Lån eller opsparing?

Parterapi ved grundlæggende økonomiske konflikter.
Økonomi & penge, kærlighed & sex

Fokus på økonomi og penge i stedet for kærlighed og sex.

At købe sig til kærlighed og sex.

Parterapi - økonomi og penge, kærlighed og sex.

Den økonomiske svære situation

Økonomi og kriminalitet.  

Den økonomiske katastrofe. 

Parterapi før den økonomisk svære situation.  


Hverdagens økonomiske problemer

Økonomisk magtkamp i parforholdet

Det økonomiske område kan let blive stedet, hvor der udkæmpes solide magtkampe imellem kærestefolk, samlevere og ægtefæller. Økonomien giver rige muligheder for at forsøge at styre og kontrollere sin partner, tilbageholde vigtige informationer, træffe større dispositioner uden at involvere  ægtefællen eller lægge økonomiske begrænsninger for partnerens udfoldelsesmuligheder.  Økonomien bliver ofte årsag til gensidige bebrejdelser, anklager og kritik, følelserne bringes i kog og den gode stemning bliver ødelagt.

De svære beslutninger

Mange par har svært ved at blive enige om, hvordan de skal bruge de penge, de har. De diskuterer f.eks. om de skal tage på vinterferie eller sommerferie, om det skal være i kort eller lang tid, om de skal flyve eller køre i bil, om de skal tage af sted sammen eller hellere splitte familien op. Og - skal vi i det hele taget holde ferie, eller skal vi hellere bruge pengene på at sætte huset i stand? - Hvad er vigtigst? - Hvem får ret? - Hvem får fred? - Og hvad er prisen?

Dårlig økonomi  

Selvom penge ikke er alt, er det ingen hemmelighed, at de har stor betydning, og at det kan være meget vanskeligt at få et forhold til at fungere, når der er færre penge til rådighed, end der plejer at være. I en periode med arbejdsløshed eller sygdom kan stressniveauet i parforholdet stige ganske markant. Humøret kan blive påvirket og ramme bunden, pessimismen kan tage over, og det parforhold der måske i forvejen har skrantet lidt bliver sat på en hård prøve. Prognosen for forholdet bliver mere og mere usikker, og nye samtaler partnerne imellem kan være afgørende for, om forholdet overlever krisen eller ej. 

Når personligheden afspejler sig i økonomien

Vores personlighed har det med at afspejle sig i vores forhold til penge og økonomi. En angstfyldt og bekymret person vil være tilbøjelighed til at holde igen og til stadighed kontrollere de økonomiske forhold. Den maniske vil være mere tilbøjelig til at kaste sig ud i højtflyvende projekter og bruge mange penge på ligegyldige eller unødvendige varer eller tjenester. Den grådige vil fokusere på at tjene penge fra tidlig morgen til sen aften og vil alligevel aldrig føle sig tilfreds med indtægten. Den dumdristige og ekstremt risikovillige person vil kaste sig ud i investeringsprojekter, hvor sandsynligheden for at tabe penge er stor. Den nærige eller sparsommelige personlighed vil vende hver en krone og stille spørgsmålstegn ved, om det nu også er nødvendigt at bruge penge på dette eller hint. Mens den part der spiller sin personlighed ud i det fælles økonomiske rum vil føle stor tilfredshed, vil partneren ofte føle en tilsvarende stor irritation og magtesløshed i forhold til ikke at kunne påvirke sin partners indstilling eller adfærd.

Parterapi og hverdagens økonomiske problemer

Hvad enten I er havnet i en økonomisk magtkamp, har svært ved at træffe beslutning om, hvad I skal bruge Jeres penge til, Jeres økonomi midlertidigt er sat under pres eller det er svært at tolerere den indflydelse din partners personlighed har på Jeres fælles økonomi eller noget helt andet, der har med den økonomiske hverdag at gøre, kan parterapi være en hjælp. Terapien kan give dig luft for dine indestængte frustrationer og vrede, uden at det går ud over din partner. Du kan få en ny forståelse for det, der sker, og i rigtig mange tilfælde kan parterne også indgå helt konkrete aftaler, der vil ændre og forbedre forholdet væsentligt. 

Tilbage til toppen af siden. 
Tilbage til oversigten.  

Misbrug af penge


Et kick koster

Ethvert misbrug og afhængighed vil kunne mærkes på pengepungen, hvad enten der er tale om cigaretter, alkohol, stoffer, sukker, spil eller tvangsmæssige indkøb af f.eks. tøj, tasker, sko og accessories.  Et "kick" koster penge, ofte flere penge end der rent faktisk er dækning for at bruge. Netop fordi der er tale om et misbrug eller en afhængighed, glider den økonomiske rationalitet og fornuft ofte ganske ubemærket ud til fordel for en mere umiddelbar oplevelse og følelsesmæssig hurtig tilfredsstillelse.

Parterapi - når misbrug dræner kassen

Parterapi, når misbrug dræner kassen, kan være det første alvorlige skridt i retning mod nye tilstande, hvad enten det kommer til at dreje sig om behandling af det foreliggende misbrugs- og afhængighedsproblem, partnerens stop for medmisbrug eller måske et mere radikalt skridt i retning af, at afbryde et usundt, perspektivløst og måske ligefrem destruktivt parforhold.

Tilbage til toppen af siden.
Tilbage til oversigten.

Overforbrug

Luksusfælden
I det daglige må parrets udgifter ikke være større end indtægterne. Det forhold skal være i balance, ellers ender det med et overforbrug, som man ganske enkelt ikke har råd til. Det er specielt let at havne i luksusfælden, hvis man har en kassekredit eller optager små, men dyre forbrugslån.  Til sidst ender det med, at man må skære helt ind til benet og begynde at afvikle den gæld, man har oparbejdet. Det kan gå hen og blive til mange år på smal kost, gøre pænt ondt og blive en meget stor udfordring for parforholdet.  
At leve over evne
Nogle par formår at tilrettelægge hele deres liv, så det udadtil kommer til at se ud som om, at de tilhører en meget en eksklusiv overklasse, men sandheden er, at de i virkeligheden slet ikke hører til eller kan være med der, hvor de er havnet. Deres forbrug er enormt og påfundene for at finansierer det falske liv yderst kreative. En dag springer boblen, økonomien vælter, ægteskabet brister og eventyret slutter. 

Parterapi før overforbrug
Nogle par synes at have en særlig evne til i fællesskab at kunne træffe uholdbare og ukloge beslutninger om deres fælles liv, herunder de forhold, der vedrører de økonomiske aspekter og det pengemæssige forbrug. I parterapi har parret mulighed for at blive mere bevidste om deres negative mønstre, bryde disse og erstatte dem med nogle, der er mere holdbare i det lange løb. 


Tilbage til toppen af siden.
Tilbage til oversigten.

Økonomi & penge, kærlighed & sex

Fokus på økonomi og penge i stedet for kærlighed og sex

Det er ingen hemmelighed at en del mennesker fokuserer rigtig meget på økonomi og penge - og dermed også, legalt nok, på arbejde. Nogle af disse mennesker er drevet af en stærk indre motivation for personlig succes, men der er også en del, der mere eller mindre bevidst vælger det fokus, for at slippe for at være sammen med deres partner. Det med kærlighed og sex ligger så tungt i forholdet, at det er mere bekvemt, at koncentrere sig om andre sider af livet. For nogle er denne livsstil tilfredsstillende, for andre er den ikke og de søger ofte parterapi for at skabe forandring i deres samliv.  
At købe sig til kærlighed og sex
Hvert år bruges der enorme summer på ydelser, der har med kærlighed og sex at gøre. Markedet er enormt og strækker sig fra de helt bløde tilbud - åndelige, spirituelle og healende ydelser til det mere regulære seksuelle marked med dets enormt varierede udbud af varer - film, rekvisitter og beklædning - samt tjenester udført af prostituerede her eller i udlandet. I nogle ægteskaber og parforhold er man enige om at bruge penge til at forsøde tilværelsen på disse områder, i andre accepterer den en part mere eller mindre stiltiende den anden parts forbrug og i endnu flere forhold udgør forbruget et reelt problem, som enten er omgærdet af stort hemmelighedskræmmeri, løgne og fortielser eller af åbenlys utilfredshed, dybe følelser af skam og underminering af selvværdsfølelsen hos den partner, der tilsyneladende ikke er villig, god eller spændende nok.  

Parterapi - økonomi og penge, kærlighed og sex 
Parterapi er en mulighed for at få talt om de problemer, der er i Jeres parforhold, også dem, der ligger i det meget ømtålelige felt imellem økonomi og penge på den ene side og kærlighed og sex på den anden. 


Tilbage til toppen af siden.
Tilbage til oversigten.

Grundlæggende økonomiske konflikter

Lønmodtager eller selvstændig?
I en del parforhold og ægteskaber er den ene part lønmodtager, mens den anden er selvstændig. Livsstilen kan være meget forskellig alt efter, hvordan man ernærer sig og det samme kan de økonomiske forhold være. Lønmodtagere har ofte en ret stabil indkomst, imens selvstændige tit har en mere svingende indkomst. Ofte er det, der giver de største problemer i forholdet, hvor meget tid man bruger på sit arbejde, samt de forskellige forventninger parterne kan have til sikkerhed i tilværelsen på det økonomiske område.  
Fælleseje eller særeje? 
Der kan være meget stor forskel på, hvor formuende partnerne i et ægteskab er, når dette indgås. Indtjening i egen virksomhed, på finansielle aktiviteter, gaver, arv, gevinster og forsikringsudbetalinger kan f.eks. være med til at gøre den økonomiske forskel imellem parterne stor. I mange tilfælde oprettes der en ægtepagt med særeje i forbindelse med brylluppet, således at hver part beholder sin formue (eller mangel på samme) i ægteskabet. For nogle par fungerer et sådant forhold fortræffeligt - for andre giver det en skævhed, som smitter af på følelserne i forholdet.
Lån eller opsparing?  
Der kan også være overordentlig stor forskel på om ægtefæller synes, at de bare skal bruge, hvad der har, om de skal optage lån for at finansiere et større forbrug eller om de skal stramme balderne og spare op til pensionen. Holdningen til sådanne spørgsmål er ofte præget af, hvordan man gjorde i ens barndomshjem. Nogle er vokset op med, at de helst vil betale enhver sit, mens andre er vokset op med den holdning, at man - måske på ubestemt tid - kan låne, hvad man ikke selv har.    

Parterapi ved grundlæggende økonomiske konflikter

I sagens natur kan man ikke lige fjerne de grundlæggende uoverensstemmelser, der kan være på det økonomiske område i et parforhold, men mange gange vil det hjælpe til en mere fleksibel indstilling, når man hører mere om hvilke følelser, frygt og længsler, der ligger bag partnerens synspunkt. Forståelsen vil mange gange blive dybere, respekten større og motivationen for at indgå holdbare aftaler stærkere.

Tilbage til toppen af siden.  
Tilbage til oversigten.

Den økonomisk svære situation

Økonomi og kriminalitet
Hvert år dømmes mange mennesker for økonomisk kriminalitet, enten fordi de har taget af kassen eller har svindlet med økonomien i en eller flere virksomheder. Dertil kommer de mange mennesker, der bliver nødt til at låne penge af tvivlsomme private bekendte, som forlanger tilbagebetaling med ågerrenter eller som tvinger låntageren til at levere modydelser, som ligger udenfor lovens rammer. Skråplanet eksisterer - kunsten er ikke at havne på det.  
Den økonomiske katastrofe
Hvert år rammes mange parforhold og ægteskaber af en økonomisk katastrofe. Katastrofen kan indtræde forholdsvist hurtigt som konsekvens af, at den ene part i forholdet pludselig mister et økonomisk indskud, går personlig konkurs, må lukke et eller flere firmaer eller ryger på tvangsauktion med familiens hus. Katastrofen kan også indtræffe, når man bliver fanget i en økonomisk fælde, og f.eks. står med to huse på én gang eller ikke kan sælge sin ejendom uden at lide et stort økonomisk tab.  

Parterapi før den økonomisk svære situation

Parterapi kan være første skridt i retning af at forebygge lovovertrædelser og økonomiske katastrofer. Mange gange blinker advarselslamperne kraftigt i forholdet og ved at tage disse signaler alvorligt kan mange undgå at gå linen ud. Mange mennesker oplever for første gang i deres samliv, at de I parterapien kan tale rigtigt godt ud om de problemer der er, uden at man bliver angrebet, beskyldt eller overdænget med de sædvanlige anklager og derfor må trække sig tilbage igen. Parterapi kan mange gange åbne rummet mellem partnerne og dermed øge mulighederne for at finde nye måder at løse problemerne på eller finde nye handlingsalternativer der, om ikke andet, så er et skridt i en mere rigtig retning.       

Parterapi i Nordsjælland ved problemer med penge og økonomi
Kontakt parterapeut Jette Havgry MPF på mobil 26 52 45 18 


Tilbage til toppen:
Parterapi i Fredensborg, Nordsjælland - når økonomi og penge er udfordringen. 
Læs mere om parterapi:

Jalousi i Jeres parforhold
Parterapi ved utroskab
Bedre kommunikation i dit parforhold


Parterapi i Fredensborg, Nordsjælland 
Tale om skilsmisse? Start parterapi!
Parterapuet Jette Havgry MPF
Imago Parterapi / Imago terapi for par

Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Helsinge. Velkommen!


© Copyright Jette Havgry. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com