Evaluering og kvalitetskriterier
Den 4-årige ID-Psykoterapeut uddannelse er tilrettelagt og evalueret efter de kvalitetskriterier som social-, indenrigs-, sundheds-,  og undervisningsministeriet definerede for psykoterapeutuddannelse i 2004. Den omfattende evalueringsrapport fra det uvildige konsulentfirma Reflektor fastslår i november 2008, at  ID-Psykoterapeut uddannelsen på linie med andre veletablerede psykoterapeutisk skoler i Danmark på alle punkter opfylder de ministerielle kvalitetskriterier:

Kvalitetskriterierne omfatter uddannelsens 
 
1) Formål
2) Optagelseskriterier
3) Uddannelsens struktur og indhold
4) Underviserne
5) Undervisningsformer
6) Eksamen/prøve/evaluering
7) Eksterne censorer
8) Fysiske faciliteter
9) Intern kvalitetssikring
10) Registrering af elever
11) Organisation og ledelse
12) Økonomi.

 

Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com