Artiklen er udgivet på World Onlines Kvindeportal, hvor jeg var tilknyttet som freelanceskribent i 2000 - 2001  
 
Tema 
Kommunikation og kvinder

Overskrift

 
IKT
 
Intro 1
IT er bare for maskulint og kedeligt! Jette Havgry giver i denne artikel sit bud på, hvor kvinder kan flytte fokus hen for at opleve teknologien som et udfordrende og meningsgivende redskab.     
 
Intro 2
Hvis kvinder finder IT uinteressant, er det måske fordi, at feltet er stærkt domineret af maskulinitet og hårde facts om f.eks. computerens ydeevne, men fokuserer vi mere på teknologiens muligheder indenfor kommunikation, læring og samarbejde, er der mulighed for, at kvinder vil tage teknologien til sig, som var den en del af dem selv.
 
 
Forfatter
Jette Havgry, 2000
 
Brødtekst
Mens de fleste mennesker i dag ved, at IT står for Informations Teknologi er det de færreste der endnu ved hvad IKT står for. Fristes du til at gætte på:
 
 
K for Kommunikation,
K for Kvalitet,
K for Kvinder
 
- rammer du ikke helt ved siden af.
 
Kommunikation
Den officielle betydning af K´et er kommunikation,som altså sidestilles med information i forbindelse med teknologi. En helt ny måde at kommunikere på er opstået og er ved at finde sin udbredelse i mange miljøer. Det handler om mail,- chat,- og konferencesystemer og ikke mindst om, hvordan disse kan anvendes i mange af de sammenhænge, vi indgår i.
 
 
Hidtil har IT været et felt med fokus på det kvantitative: Hvor mange er opkoblet på nettet? Hvor mange handler over nettet? Hvor mange MB er der til rådighed? Skal RAM-lageret udvides? Det maskuline har sat dagsordenen. Desuden har IT været flittigt brugt til effektivisere administrative rutiner.
 
 
Er der noget at sige til, at mange kvinder finder teknologien uinteressant og kedelig?
 
Kvalitet
Med kommunikation som et centralt område i IT sker der en drejning over mod det mere kvalitative og spørgsmålene ændrer karakter: Hvilke regler og normer er der for virtuel kommunikation? Hvordan styrer jeg den kommunikative proces? Hvilken betydning har det, at vores kommunikation bliver skriftlig med det mundtlige sprogs særpræg? Øger skriftlig kommunikation kvaliteten i indlæggene? Hvad betyder kommunikationen for vores fremtidige samarbejde, uddannelse og personlige udvikling? Pludselig er der kommet en kvalitativ dybde og endeløs række af muligheder i den ny teknologi, og herefter er der ikke langt til at knytte den sidste tråd: K´et kunne stå for kvinder.
 

Kvinder
Jeg tror, at jo mere fokus der kommer på den kommunikationsmæssige side, jo mere vil vi kvinder tage IT til os som en del af os selv, fordi der ligger en naturlig udfordring heri. Kvinder er traditionelt gode til at kommunikere. Vi har en medfødt evne til at aflæse nonverbale signaler og tegn fra afsenderen, en evne vi er udstyret med fra naturens side for at øge spædbarnets overlevelsesmuligheder.
 
 
Vi ved intuitivt, at kommunikation er vigtigt og interesserer os derfor umiddelbart for at få denne til at fungere. I den teknologiske verden stilles kommunikationen overfor nye udfordringer bl.a. fordi, den er skriftlig og fordi, det nonverbale ikke kan komme til udtryk. Dette stiller enorme krav til de kommunikerendes empatiske evner og kreative tænkning.
 
 
Så er du en af de mange, der ikke lige kan se hvorfor IT er så pokkers interessant så prøv at eksperimentere dig frem til erfaringer på den kommunikative, kvalitative og for kvinder meget mere spændende side af sagen.


Tilbage til hovedsiden:

ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen

 
© Copyright Jette Havgry  
Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com