Artiklen er udgivet på World Onlines Kvindeportal, hvor jeg var tilknyttet som freelanceskribent i 2000-2001

Erhvervs- eller livsstrategi? 
Af Jette Havgry, 2001

Omkring årsskiftet 2000 skrev jeg sammen med to andre et projekt om kvinder, ledelse og voksenundervisning som studerende på Danmarks Pædagogiske Universitet. Undervejs faldt jeg over en række informationer om kvinder og uddannelse, som jeg finder særdeles tankevækkende, og som jeg gerne vil delagtiggøre andre i:

1) Kvinder formodes nu at have overhalet mændene med hensyn til samlet uddannelsestid.

2) Kvinder er i dag overrepræsenterede på de mellemlange uddannelser, men underrepræsenterede på de lange.

3) Det er stort set kun kvinder, der læser på de bløde uddannelser som f.eks. sundhedsuddannelserne.

4) Den overvejende del af dem, der deltager i voksenundervisning, er kvinder. 

Hvordan er kvinderne stillet?
Kvinder er altså ikke uddannelsesmæssigt ringere stillede end mænd, men kvinder uddanner sig på en anden måde. De tager flere korterevarende eller mellemlange uddannelser og uddanner sig over en længere periode end mænd. Dette kan være udtryk for, at kvinder er mere alsidige og/eller at de er mindre målrettede fra begyndelsen. De bløde uddannelser vælges næsten udelukkende af kvinder og årsagerne hertil kan jeg kun gisne om, men jeg formoder at det både hænger sammen med et naturligt omsorgs,- og plejeinstinkt og, at arbejdsvilkårene indenfor det offentlige tillader et rimeligt familieliv ved siden af arbejdslivet. Det at kvinder er glade for voksenuddannelse, mener jeg både er en konsekvens af de uddanner sig ad flere omgange, men også at de her finder et frirum og en mulighed for, sammen med andre, at forholde sig til sig selv under trygge rammer. 

Kvinder og karriere
Nuvel, herefter er det oplagt at spørge sig selv om hvad disse karakteristiske træk betyder for kvinders karrieremuligheder og svaret kommer meget an på, hvad vi mener med ordet karriere. 

Erhvervsstrategien
Tænker vi på karriere som en erhvervsstrategi, d.v.s. den traditionelle maskuline opfattelse af begrebet med målrettet uddannelse, hårdt og langvarigt arbejde, evt. rejser, erhvervsrelaterede opgaver som grundlag for personlig udvikling, stabile netværk, vertikale, konkurrencebaserede jobskifte og evt. belønninger i form at titler, firmabil og god løn er det ret åbenlyst, at det at gøre karriere er noget, der ligger kvinder, som de ovenfor er beskrevet ret fjernt. De har med deres grundlæggende prioriteringer afskåret sig selv fra det. Altså er der ikke meget at hente her. 

Livsstrategien
Tænker vi derimod på karriere som en livsstrategi, ser sagen anderledes ud. I så fald kan karriere f.eks. anses for at være en persons evne til at varetage de ni livsroller som: Barn, studerende, ”arbejdsfri”, borger, arbejder, ægtefælle, husmor, far eller mor og pensionist og udspille disse på fire forskellige hovedscener, nemlig i hjemmet, lokalsamfundet, skolen og på arbejdspladsen. Anlægger man dette syn på karriere, er kvindernes muligheder mange, og flere vil sikkert opdage, at de er godt i gang med en karriere uden selv at vide det - og uden direkte at blive belønnet for det.

Med hensyn til mulighederne i fremtiden mener jeg, at det er vigtigt at starte en debat kønnene imellem om karrierebegrebet, de værdier der er knyttet hertil og den belønning den skal afføde. Jeg tror på, at det der skal til, er en kollektiv redefinering af karrierebegrebet til glæde for kvinder såvel som for mænd. Når vi så har det begreb på plads, kan vi sammen forholde os til en moderne referenceramme og så herefter kigge på de konkrete uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Og hvem siger, at disse findes indenfor de eksisterende, traditionelle mandsdominerede rammer? Måske skulle vi bare gribe i egen barm?   
.......Og hvem der skal tage initiativet til debatten? Tja, gæt selv…  

Kilder
Bilag til betænkning om det fremtidige ligestillingsarbejde og dets organisering samt Johan Fjord Jensen: Livsbuen s. 158. 

Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen
Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com