Psykoterapi med Enneagrammet - selvindsigt og personlig udvikling i Fredensborg, Nordsjælland

Selvindsigt er en væsentlig del af et psykoterapeutisk forløb og at finde sig selv i Enneagrammet kan være en vigtig del af din personlige udviklinge. Som ID-Psykoterapeut i Fredensborg, Nordsjælland hjælper jeg dig gerne med at bestemme, hvilken personlighedstype du ligner mest. I fortrolighed taler vi om hvem og hvordan du er og jeg giver dig med stor glæde konkrete forslag til, hvad du kan gøre for at pudse eventuelle skarpe kanter eller spidse hjørner af din personlighed.  

Personlig udvikling: Enneagram - bestem din personlighedstype. 

Hos: ID Psykoterapeut Jette Havgry MPF.  

Sted: Kongstadhus, Stationsvej 7, 3480 Fredensborg, Nordsjælland.


Tidspunkt: Alle hverdage kl. 8.30 - 17.30.  

Pris: Kr. 875 pr. session á 1,5 time. 


Bestil tid: Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com


Enneagram - 9 personlighedstyper
De ni personlighedstyper som enneagrammet beskriver er meget sigende for moderne, vestlige mennesker.
De ni forskellige personlighedstyper er:

Enneagram type 1:
Perfektionisten

Enneagram type 2:
Hjælperen

Enneagram type 3:
Udretteren

Ennegram type 4:
Romantikeren

Enneagram type 5:
Iagttageren

Enneagram type 6:
Skeptikeren

Enneagram type 7:
Eventyren

Enneagram type 8:
Frontkæmperen

Enneagram type 9:
Fredselskeren


Baggrund


Enneagram - en personlighedsmodel

Ordet enneagram kommer af græsk, hvor "ennea" betyder ni, og "gram" betyder model. Modellen er både geometrisk og matematisk, idet alle tallene fra 0 til 9 er repræsenteret i den. Personlighedsmodellen er tegnet, dels som en cirkel der repræsenterer helheden, dels som ni punkter på cirklen - et for hver personlighedstype.

Enneagram - en historie
Man mener, at enneagrammet stammer helt tilbage fra middelalderens sufier, hvor lærdommen var "hemmelig" eller "forbehodlt de få indviede". Ifølge overleveringen kaldte sufierne enneagrammet for "Guds ansigt". Hermed henviser de til, at det kun er gud, der kan opleve verden i sin helhed og se alle med hver deres synsvinkel. I modsætning hertil står mennesket, der som udgangspunkt kun er i stand til at opleve og opfatte sin egen synsvinkel, dvs. en meget begrænset del af hele virkeligheden. Når du lærer enneagrammet at kende udvider du klart dit verdensbillede og ser dig selv i et både større og dybere perspektiv.  

Enneagram - flere personlighedstyper
Hver personlighedstype har sine grundlæggende motiver, karakteristika, stærke sider samt tanke- og handlemønstre, der gentager sig i en uendelighed uden, at vi er bevidste om det. Ofte tror vi, at vores egen måde at tænke og handle på er den eneste rigtige, og vi kan have det svært med andre, når deres måder at være på, er forskellig fra vores egen.

Et enneagram kan 

1. Tydeliggøre hvad det grundlæggende er der motiverer dig.

2. Give dig indsigt i hvem du er, hvilke træk du har og hvilke mønstre du gentager.

3. Være en forklaringsramme for forskellighed, der viser hvordan du kan berige andre.  
 
4. Fortælle dig hvad din største "dødssynd" er - f.eks. dovenskab, selvbedrag eller grådighed.

5. Vise dig vej til essentilstanden, til den du i virkeligheden er.
I praksis

1. Din personlighedstype
Jeg plejer at bruge to forskellige metoder, når jeg fastlægger en klients personlighed. Den ene er subjektiv og afspejler klientens egen bedømmelse, den anden er baseret på en hurtig test på internettet og er således mere objektiv.

2. Viden

Jeg har udarbejdet et meget udførligt materiale som du vil få udleveret, når vi har fastlagt din / Jeres personlighedstype(r).
3. Samtale
På baggrund af materialet og mine spørgsmål kan du reflektere over dit liv, din personlighed og dine relationer. Vi kan f.eks. komme tættere ind på dine kontrolmønstre, forsvarsmekanismer, barndom, opvækst og grundlæggende motiver.  
4. Udvikling
Endelig gennemgår vi vejen, der fører dig henimod din essenstilstand og du får en række konkrete forslag til hvordan du kan udvikle dig i retning af et lettere og mere glædesfyldt liv.

Anvendelse

Enneagram - personlig udvikling

Ved personlig udvikling kan vi ændre på vores mønstre og dermed opnår to fordele: Vi kommer tættere på vores essenstilstand, det vi i virkeligheden er, sjælen om man vil, og dermed den lykke og harmoni, som de fleste af os stræber efter OG det bliver lettere at forstå og dermed være sammen med andre mennesker.

Enneagram - parterapi

Med enneagrammet kan du få indsigt i din egen og din partners personlighed og mange frustrende forskelligheder kan med inspiration i enneagrammet tæmmes eller vendes til muligheder for fællesskabet.

Enneagram - individuel psykoterapi
Enneagrammet kan indgå som en naturlig del af et forløb med individuel psykoterapi,  hvor det kan medvirke til at kaste et nyt lys over din ellers velkendte personlighed. Ved hjælp af enneagrammet kan du genopdage dig selv og få ny inspiration til, hvordan du kan gøre tingene anderledes end du plejer. 


"Det, der er bag os, og det, der er foran os, er småting i sammenligning med det, der er inden i os."

Ralph Waldo Emerson


Enneagrammet giver altid anledning til mange selverkendelser og såkaldte a-ha oplevelser. Ønsker du at arbejde med enneagrammet som et selvstændigt og seriøst bidrag til din personlige udvikling anbefaler jeg at du påregner mindst tre individuelle sessioner til det. Har du fået lyst til, i samarbejde med mig, at blive klogere på dig selv og andre ved hjælp af enneagrammet, er du meget velkommen til at kontakte mig på mobil 26 52 45 18 eller jettehavgry@gmail.com

Tilbage til toppen:
Enneagram - selvindsigt og personlig udvikling

Tilbage til fanebladet:
Psykoterapi

Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com