Story Telling
- en målrettet og skabende kommunikationskunst 
Af ID Psykoterapeut Jette Havgry, 2005 

 
En god historie appellerer til hvert enkelt menneskes unikke forestillinger. Den er et symbol eller et billede - og billeder er stærke. Billederne for vores indre øje byder os på identifikationens tryghedsfølelse og opfylder samtidigt et psykologisk behov for æstetisk velbehag. Den, der hører eller læser en god historie er stille, ja - nærmest salig, når lejligheden har budt sig. Det er somom der er noget hokus-pokus i den gode historie. Somom den på samme tid er os - og så alligevel ikke.  

Den gode historie er uimodståelig og har magt. Den passerer vores bevidste forsvarsmekanismer og lagrer sig uhindret på det ubevidste plan. Og de refleksioner den gode historie umiddelbart giver anledning til fortsætter lang tid efter, at vi egentlig er holdt op med at tænke på den. Den betyder langt mere end man umiddelbart skulle tro. Tænk blot på nogle af de historier, som du hørte i din barndom - måske vil du opdage, at du den dag i dag stadig lever efter værdier eller overbevisninger, som kan føres tilbage hertil. 

Den gode historie formidler budskaber uden at fratage de mennesker, som hører eller læser den, ansvaret for selv at afgøre, hvad der måtte være til deres eget bedste. En god historie rummer fortolkningsmuligheder, nye synsvinkler og forenkler tingene, så vi bedre kan forstå - og lettere huske dem. 

Disse effekter kan vi have brug for i mange forskellige situationer. 

I det private liv kan en historie f.eks. bruges til at formidle et dybt personligt og måske stærkt følelsesladet budskab, bilægge en strid, bryde isen, føre fremmede mennesker sammen eller underholde et helt selskab med.  

I et erhvervsmæssigt øjemed kan en god historie f.eks. være med til at profilere virksomheden, kommunikere værdier og strategier og markedsføre produkter. Historien kan sammenlignes med en slags emballage, som vi pakker selve varen - budskabet - ind i for at gøre den synlig, attraktiv, minde- og ønskværdig. Jo bedre emballagen passer til varen jo mere formfuldendt og jo mere effektfuldt, bliver den. Sådan er det udadtil i verden. Indadtil i virksomheden kan historierne være med til at forløse kreativitet, skabe dialog om kontroversielle emner og skabe transgenerationel samhørighed mennesker iblandt. De er stærkt kulturskabende og bevarende.  

I psykoterapi kan historier f.eks. i form af eventyr, myter og fabler bruges som intervention bl.a. til refleksion, fornyet indsigt, afklaring og forståelse. Vi rummer alle sammen mange forskellige sider. Nogle er vi stolte af - andre ikke. En historie med arketypiske figurer kan være med til at synliggøre disse sider for os og dermed er der åbnet mulighed for en proces, hvor vi kan komme mere overens med deres tilstedeværelse. Og ser man på det den anden vej rundt så former vores drømme sig ofte som de mest mærkværdige og fantastiske historier. Rart at kunne tale og forstå deres sprog. 

Alligevel oplever mange, som har forsøgt sig med at lave, finde eller arbejde med historier, at det er lidt af et kunststykke at få alle ingredienserne i den gode historie til at gå op i en højere enhed. Årsagen er sandsynligvis, at opgaven efter mine erfaringer både stiller store krav til vores analytiske, kreative og formidlende evner, og at disse skal arbejde godt sammen for, at resultatet bliver tilfredsstillende. 

Til gengæld er belønningen også stor, når det lykkes at skabe eller finde den rigtig gode historie. Med den kan du formidle det vanskeligste budskab, bidrage til at løse problemer, påvirke andre menneskers tanker og handlinger - og få dem i tale. Du kan give andre en gave for livet, skabe et fællesskab ud over det sædvanlige eller skabe klarhed over det komplekse til glæde for dig selv. 

Indadtil bliver du, som bruger historien belønnet med en overordentlig stor selvtilfredsstillelse og udadtil bliver du belønnet med taknemmelighed - og med at få ophavsretten til det, du eventuelt selv skaber.   

Er du på den ene eller anden måde interesseret i story telling så kontakt mig gerne. 


Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg

© Copyright Jette Havgry  
Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com