Karakterstrukturer • vidensdeling for psykoterapeutstuderende

Materialet omfatter de fem karakterstrukturer som hver især er beskrevet på en lang række forskellige punkter i sammenfattende skemaform.
Skemaet er fordelt over to word filer - del1 og del2.

Især interessant for
psykoterapeutstuderende.

Materialet kan rekvireres på jettehavgry@gmail.com.
Oplys venligst dit navn, hvor du bor, hvilken uddannelse og studieår du er på.  

Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com