En hemmelighed

Måske går du rundt og bærer på en hemmelighed. Det er der rigtig mange mennesker, der gør, og det er ikke sundt, hverken for din krop eller sjæl. Går du rundt med en hemmelighed, holder du på noget, og det kræver, at du bruger masser af energi og kræfter på at kontrollere det.

Hemmeligheden kan betyde, at det er svært for dig at leve livet fuldt ud, den kan begrænse dig, gøre det svært for dig at træffe de rigtige beslutninger, at få vigtige ting gjort, at være glad, have overskud eller nå dine mål. Og dertil kommer den angst, der ofte er for, at hemmeligheden bliver afsløret på et uheldigt tidspunkt, hvilket i sig selv er en meget stor belastning af dit system.

 

Grunden til at du vælger at holde det, der er sket - eller sker -hemmeligt er givetvis, at du forventer, at det har en meget stor og negativ betydning for dig selv eller dine nærmeste - det være sig forældre, ægtefælle/partner eller børn.

 

Det kan være, at du forsøger, at skjule din hemmelighed ved ikke at lade andre komme for tæt på, ved at blive aggressiv, eksplosiv eller afvisende i din adfærd eller på anden vis blive utilnærmelig. Mennesker i din nærhed mærker således, at der er noget galt, men de ved ikke hvad det er, og dette kan give dig, som holder på hemmeligheden en stærk og på sin vis også berettiget følelse af skyld.

 

En hemmelighed kan handle om noget, der foregår her og nu, eller den kan handle om noget, der er foregået i din fortid. Den kan angå noget relativt småt eller noget stort. Brug eller misbrug af stoffer, kriminalitet, overgreb, incest, ulykke, sygdom, abort, venskab, seksuel præference, utroskab, fyring, økonomi og forretningsmæssigt* vanføre hører til blandt det, der holdes hemmeligt.     

Vælger du at bære på hemmeligheden, er det sikkert fordi, det er flovt, smertefuldt, upassende, udleverende eller direkte farligt, at fortælle den til nogen – eller også har det, hemmeligheden handler om stor betydning for, hvordan du selv eller andre opfatter din personlighed - på den ubehagelig måde.

 

Problemet er, at du ikke bare sådan lige kan afsløre din hemmelighed overfor de mennesker, den angår.  Du vil ikke på forhånd kunne vide, hvordan du selv vil reagere, og du kan ikke på forhånd vide, hvordan de andre vil reagere. Dertil kommer at det kan i høj grad være svært, at overskue hvilke praktiske konsekvenser afsløringen evt. vil få.

 

Som psykoterapeut arbejder jeg med hemmeligheder under tavshedspligt, og du kan roligt løfte sløret for din hemmelighed uden på nogen måde at blive fordømt eller ført bag lyset. Når du fortæller mig din hemmelighed, kan du kort sagt tillade dig at reagere, som du nu engang gør, og mærke den lettelse der umiddelbart følger efter.

 

Din krop vil blive mere afslappet, dine tanker mere klare og det næste lag vil melde sig: Hvilken essens er der bag min hemmelighed? Kan og vil jeg løfte sløret for flere mennesker? Hvem? Hvornår? Hvad kan de praktiske konsekvenser være? Hvad er lov og ret? Hvad er god etik og moral? Hvem er jeg, når tingene forholder sig sådan, som de gør? Hvordan ser fremtiden ud?  

Du begynder med andre ord en mere konstruktiv bearbejdning af problemstillingen sammen med et andet, udeforstående menneske og dermed er du allerede godt på vej til en større sandhed i dit liv.   

*Oprindeligt er jeg uddannet civiløkonom og har derfor særlige forudsætninger for at forstå økonomiske og forretningsmæssige dispositioner.  


Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com