Psykodynamisk terapi

Sigmund Freud (1859 - 1939) var oprindelig uddannet læge, men fik efterhånden interesse for psyken og psykiske lidelser. Da han var meget optaget af menneskets underbevidste dimension, studerede han en kort overgang hypnose. Freud lavede samtaleterapi med sine neurotiske patienter. Han havde særlig interesse for deres drømme og deres barndomserindringer. Efterhånden udviklede han en teori om psykens udformning og virkemåde, og i årene omkring år 1900 grundlagde Freud psykoanalysen.

Freud mente, at mennesket i høj grad er styret af kræfter i Det Ubevidste, som kan forvolde mennesker problemer i form af f.eks. neuroser. Ligeledes mente Freud, at menneskets seksualdrift (libido) og dennes manifestation gennem de barneseksuelle faser oralfasen, analfasen, og fallisk-ødipale fase har betydning for udviklingen af vores personlighed og tilstande i vores psyke som voksne.

Psykoanalysens bud på, hvordan man kan overvinde sine neuroser er ved at styrke Jeget, ved at patienten gennem en dybgående psykoanalyse (som ikke sjældent tager 4-5 år) gennemgår en bevidstgørelsesproces, hvor gamle fortrængninger og ubevidste mekanismer blotlægges, erindres og integreres. Metoden anvendes som oftes i stærk tilpasset form i dag.

Ved hjælp af en model (som ofte afbildes som et æg) opdelte Freud personligheden (psyken) i tre instanser:

Den mest primitive del og samtidig den tidligste kaldes Det´et (Id'et). I denne del af personligheden findes de medfødte drifter, og det senere fortrængte psykiske materiale (ønsker eller lyster). Det'et fungerer efter lystprincippet - dvs. at drifter søger umiddelbar tilfredstillelse uden hensyntagen til realiteterne - og er ubevidst. I Det'et hersker primærprocesserne, der fungerer helt anderledes end de logiske sekundærprocesser, der dominerer jeg'et. I modsætning til det driftstyrede Det, findes overjeg´et (Superego).

Overjeg'et er personens censurinstans, og den del af personligheden der huser samvittigheden, moral og idealforestillinger (jeg-idealet). Det er overjeg'et der fortæller os, hvad vi bør gøre. Hvis vi ikke formår at leve op til overjeg'ets krav, reagerer vi med skyld eller skamfølelser.

Imellem det'et og overjeg'et findes det realitetsorienteret del af personligheden, nemlig Jeg'et (Ego). Hovedopgaven for jeg'et er at tage hensyn til realiterne og sikre lystopnåelse på længere sigt. Pointen er at jeg'et skal sikre et kompromis mellem det'ets søgen efter umiddelbar drifttilfredstillelse og overjeg'ets normer/idealer. For at sikre dette, råder jeg'et over en række bevidste funktioner, (de såkaldte jeg-funktioner): perception, tænkning, hukommelse, sprog, etc., der kan hjælpe personen til at tilpasse sig på bedste måde. Derudover det råder over en række forsvarsmekanismer, der er ubevidste.

Freud beskæftigede sig med den bevidste og ubevidste personlighed samt dødsdriften (thanatos) og sexualiteten (libido). 

Andre psykodynamisk inspirerede terapier

 

Transaktionsanalyse bygger på Freuds teorier og har taget udgangspunkt i en omformulering i Freuds personopdeling i "Id", "Ego" og "Superego", som her kaldes "barn", "voksen", "forældre".

Transaktionsanalyse er en metode til at løse problemer, der tager sit udgangspunkt i den psykoanalytiske grundmodel. Således forklares alle problemer ud fra en forståelse af, hvordan de 3 forskellige familiefigurer er repræsenteret i konflikten. Problemerne opstår ved at de forskellige personlighedsniveauer taler forbi hinanden. F.eks. hvis én taler om sine følelser og den anden ikke svarer på det, men begynder at tale om, at følelserne ikke er berettigede. Dette kaldes en "barn-forælder" konflikt, kommunikationen er skæv og får ikke en tilfredsstillende afslutning. Transaktionsanalyse har også fundet plads i personaletrænings-sammenhænge pga. dens fokusering på samspil.


Imago terapi bygger på en antagelse om at vi ubevidst vælger en partner, som har nogle af de samme positive og negative kvaliteter, som vores forældre har. Vi forsøger så ubevidst at få vores partner til at give os det, vi ikke fik som børn. Imago terapi søger at klarlægge disse mønstre og at udvikle kommunikationen mellem parterne til det bedre.  

Indre barn er en psykodynamisk inspireret metode til at hele de sår på, som mange mennesker er blevet påført i barndommen fordi deres basale behov for kærlighed, accept, forbindelse, spejling og samhørighed ikke er blevet dækket. 
 
Andre navne
Erik Erikson (1902-1994)

Kilder
Wikipedia, den frie encyklopædi 
Psyknet.dk

Tilbage til:
Privat behandling af psykisk lidelse i Nordsjælland 

Tilbage til hovedsiden: 
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen 

 
 © Copyright Jette Havgry 

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com