Hvad er en psykoterapeut?

En psykoterapeut er en person der tjener, plejer, behandler eller udvikler
menneskets sjæl, krop og ånd
ved hjælp af indsigtgivende samtaler.
 


Psyke er det græske ord for sjæl. I den græske mytologi er Psyke navnet på en såkaldt gestalt, en personifikation af sjælen. Psyke optræder i myten som et menneske – en ung, smuk pige som Eros den græske gud, som står for erotisk længsel, forelsker sig i. 


Psyken kan i daglig tale defineres som det ikke-fysiske ved et menneske og psyken eller sjælen hænger uløseligt sammen med vores krop og ånd.


Ordet terapi  kommer fra græsk, therapeía, som betyder tjeneste, pleje, behandling eller udvikling. 

 

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling, hvor en psykoterapeut ved hjælp af gentagne indsigtsgivende samtaler med en eller flere klienter afhjælper, reducerer eller lindrer klientens tankemæssige eller følelsesmæssige kvaler, hvad enten disse er intrapersonelle (inde i mennesket) eller interpersonelle (mellem mennesker).

 


En psykoterapeut er således en person der tjener, plejer, behandler eller udvikler menneskets sjæl, krop og ånd ved hjælp af indsigtsgivende samtaler.  

 


Psykoterapeutens arbejde hviler på nogle antagelser af psykologisk karakter dvs. læren om menneskets sjæl.

I almindelighed er der tre former for psykologi. Den første er dagliglivets forståelse af en selv og andre. Den anden er den forståelse som gør sig gældende i vor natur kultur, religion, kunst, litteratur, moral, ret og filosofiske tænkning. Den tredje er den, der gør sig gældende ud fra den psykologiske videnskabs forskellige og mangeartede teorier og synsmåder. 

Psi - det græske bogstav, er symbol for psykologien. 

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi


Psykoterapi og psykologi udgøres af mange forskellige forhold der spiller sammen på en kompleks måde og det bliver derfor af meget stor betydning, at psykoterapeuten gennem uddannelse har opnået tilstrækkelig viden, empati og selvindsigt til at udrette sit erhverv på en forsvarlig og virksom måde. Psykoterapeuter der er medlem af Psykoterapeut Foreningen har forskellige grunduddannelser f.eks. som læge, præst, psykolog, psykiater, lærer, socialrådgiver eller tilsvarende erfaring samt herovenpå en 4-6 årig psykoterapeutisk efteruddannelse.

Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com