Psykoterapi med coaching i Fredensborg - centralt i Nordsjælland

Psykoterapi med coaching: Sætte dig mål i livet - og nå dem.   

Hos: ID Psykoterapeut Jette Havgry MPF.  

Sted: Kongstadhus, Stationsvej 7, 3480 Fredensborg, Nordsjælland.


Tidspunkt: Alle hverdage kl. 8.30 - 17.30.  

Pris: Kr. 875 pr. session á 1,5 time. 


Bestil tid: Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com


Coaching bygger på et unikt menneskesyn og en utraditionel opfattelse af problemer og deres løsningsmetode. 

Om menneskesynet
• mennesket er dybest set motiveret
• det menneske, der har problemet, er også i besiddelse af løsningen på det
• mennesker har forskellige modeller af verden
• mennesket kan med fordel kan opfatte / anskue problemet anderledes
• mennesket kan ofte med fordel ændre sine tanker, følelser og dermed handlinger, når det gælder om at løse problemer


Om problemerne
• at store problemer ofte kan løses med små og enkle midler
• at problemer ofte trives sammen i komplekser som må nedbrydes i mindre dele
• at det ikke altid er nødvendigt at kende årsagen til problemet for at kunne finde en løsning 


Coaching er en dialogproces, hvor klienten ved coachens hjælp bringer sig selv fra en nutidig uønsket eller problematisk situation til en realistisk plan for, hvad vedkommende vil gøre for at flytte sig til en ny, fremtidig og mere attraktiv situation.

Forandringen sker gennem den asymmetriske dialog, hvor coachens opgave er at lytte, stille spørgsmål, opsummere og holde rede på strukturen i samtalen, og hvor klientens opgave er at fortælle og besvare spørgsmålene så åbent, ærligt og fyldestgørende som muligt.

Det karakteristiske er, at den coachende samtale vil bevæge sig, i en ofte cirkulær proces, igennem fire følgende faser:

1. fastlæggelse af målsætning,
2. beskrivelse af virkeligheden,
3. klarlægning af valgmulighederne samt
4. plan for iværksættelse af handling. 

Coachen guider klienten igennem processen med tilpas autoritet og kommunikationsteknisk ekspertise.

Klienter der har brug for coaching er ofte fremadsynede og sigter på at bringe sig selv til succes eller en vinderposition – i livet som sådan, i karrieren, forretningen eller uddannelsen. De bærer ofte præg af at være konkurrence-mindede, er positivistiske og vil gerne udvikle deres potentiale for at optimere deres beslutninger, præstationer og resultater.

Det er ofte et meget konkret problem eller tema der er det centrale i coachingprocessen. Som eksempler på problemer / problemfelter som jeg tidligere erhvervsmæssigt har haft med at gøre kan jeg nævne følgende områder: 1. Karriere 2. Ledelse 3. Forretningsplanlægning 4. Præstationsoptimering 5. Stress 6. Live-balance. 


Life coaching kan foregå indenfor et eller flere livsområder f.eks.: Parforhold • Børn • Karriere • Økonomi • Selvledelse • Sundhed • Spiritualitet • Personlig udvikling • Familie & venner. 
   

Tilbage til h
ovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com