Håndter konflikterne i Jeres parforhold. Parterapi v. Jette Havgry, Nordsjælland 

For FÅ konflikter i parforholdet er den direkte årsag til 2/3 af alle skilsmisser i USA*. Det er tankevækkende. Parterapi med konflikthåndtering er løsningen, hvad enten der er for FÅ eller for MANGE konflikter i Jeres parforhold. Det giver mere ro, større energi og bedre mening.  Jeg praktiserer i Nordsjælland og min døre er åben for alle."Når man ikke er afgrænset og entydig nok i udtrykket af sine behov, når man ikke magter at sige nej og samtidig tage sin del af ansvaret for dette, men i stedet giver den anden part skylden, så vil der opstå konflikter i forholdet". 

Citat:
Familieterapeut Jesper Juul – ”Kunsten at sige nej”.

Parterapi
Håndter konflikterne i Jeres parforhold. 

 

Første gang, velkomst
1 session á 2,5 time kr. 1.700 incl. moms


Tidspunkt og pris

Mandag til fredag kl. 8.30 - 21.30
Kr. 1.450 incl. moms pr. session á 1,5 time
Kr. 1.700 incl. moms pr. session á 2,0 timer
Kr. 1.950 incl. moms pr. session á 2.5 time

 

Ingen tillæg for aften. 
 

Hos 
Parterapeut Jette Havgry MPF. 
Se billeder af praksis 
her.

Sted 
Kongstadhus, Stationsvej 7 st.,
3480 Fredensborg.

Bestil tid
Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com

Bliv kontaktet - udfyld her:
Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Tak for din henvendelse! Jeg kontakter dig så hurtigt som muligt. 

For få konflikter i parforholdet

For mange og for svære konflikter i parforholdet

Hvad er en konflikt?

At arbejde med parforholdets konflikter i parterapi
Andre vinkler på parterapi ved konflikter i parforholdet

Udbytte af parterapi ved konflikter i parforholdet

Tre bud på hvornår parterapi er svaret ved konflikter i parforholdet

For få konflikter i parforholdet


For få konflikter i parforholdet skaber problemer

Jeg møder jævnligt mennesker i min praksis, der har større samlivsproblemer end man kan forestille sig og som samtidig fortæller, at de ikke forstår noget som helst af det hele, fordi de altid har haft det godt sammen og faktisk altid har været enige om det meste.

Manglende konflikt i parforholdet kan være et mønster

Bag denne opfattelse skjuler der sig ofte en helt anden sandhed, nemlig et ubevist mønster, hvor den ene part gang på gang bøjer af for den anden. Årsagerne hertil kan være mange. Jeg har f.eks. set tilfælde, hvor man gør det, for at ”få lov til at være med” eller automatisk ”bøjer sig i støvet” for den højere magt.

Konfliktskyhed i parforholdet

Der er også en hel del mennesker, der lider af egentlig konfliktskyhed. Man kan have en begrænsende overbevisning omkring konflikter med sig fra barndomshjemmet, have et påvirket nervesystem, som bliver mere eller mindre lammet i konfliktsituationer, eller skyheden kan bero på konkrete oplevelser med (ex) partneren, hvor man enten har følt sig dybt såret eller helt tappet for energi efter en konflikt. I det tilfælde stiller man et forsvar op for at beskytte sig selv, glider f.eks. af på uenighederne eller finder andre måder at gebærde sig på, så man undgår konflikten.

Uforenelighed

Der er også nogle, der undgår konflikter, fordi de intuitivt ved, at de ikke kan nå til enighed på et givet punkt. Det kan pirre ens separationsangst, og man vælger så hellere at lukke øjnene for denne forskellighed. I det stille lader forskelligheden sig vokse større og større og bliver til en dyb kløft i mellem parterne. Et bedre alternativ kunne være at tage tyren eller koen ved hornene og finde ud af, hvordan man på bedst mulig vis kan leve sammen med den.

Samlivet uden konflikter

Resultatet er desværre, at når der er gået et vist antal år på denne måde, så har man sammen skabt et parforhold, der enten har dybe kløfter eller bygger mere på den enes præmisser end på den andens. Så har man, pludselig en dag man vågner, en oplevelse af at man enten er ”vokset fra hinanden” eller bare ikke mere kan identificere sig med forholdet – og partneren.

"Problemer består af konflikter, der ikke er blevet taget."
Citat: Psykoterapeut Marianne Davidsen-Nielsen 


For mange og for svære konflikter i parforholdet


Det modsatte kan dog også gøre sig gældende, at man har alt for mange eller alt for svære konflikter i parforholdet. Det er ikke sjovt, når man gang på gang ryger ind i konflikter, der giver voldsomme skænderier og i yderpunktet skaber håndgemæng eller fysisk distance over længere tid. Og holdbart er det slet ikke, hvis børnene bliver vidne til sådanne situationer, som f.eks. kan opstå under akutte stressbelastninger eller have mere kronisk karakter, som hvis der f.eks. er en afhængigheds- eller misbrugsproblematik eller en personlighedsforstyrrelse ind over det.


Hvad er en konflikt?


En konflikt er en uoverensstemmelse,
der giver spænding i og mellem mennesker**

Det, der kendetegner en konflikt, er altså for det første, at der er en sag, som man er uenig om, for det andet, at man inde i sig selv bliver påvirket af uenigheden og for det tredje og sidste, at der sker noget imellem parterne. At der er tale om en spændingstilstand fortæller os, at konflikterne har med energi at gøre. Konflikter kan altså, som de fleste sikkert kan nikke genkendende til, både oplade os med energi og tappe os for samme og det mærkes hurtigt, når der opstår ubalance på dette område.

Spændvidden i konflikterne er enorm

I den ene ende af skalaen finder vi de små og pænt irriterende konflikter, som udspiller sig i dagligdagen, og som f.eks. kan handle om, hvordan man trykker på tandpasta tuben, om man lukker brættet på wc-sædet ned, eller hvordan man bedst holder på en kartoffelskræller. Hvis man ikke finder ind til essensen af disse konflikter, kan de stå på i årevis, og der kommer i reglen bare flere og flere af dem, indtil man til sidst ikke føler, at man kan være i fred nogen steder, når man er sammen. I den anden ende af skalaen ligger de helt store og meget personlige konflikter, hvor den ene part har mange meninger om, hvordan den anden er, og hvor man selvsagt ikke er enige i disse standpunkter. Det er i øvrigt næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan være uenige om og hvordan man er det.

Konflikter er tegn på vækst i parforholdet
Man kan sige, at konflikter i et almindeligt parforhold er gode, fordi de er udtryk for at noget, der er stort eller vigtigt, gerne vil vokse frem igennem dagligdagens overflade. Nogle gange er det, der vil vokse frem en aftale om noget, der er stiller begge parter bedre end før, andre gange handler det ”bare” om at nå frem til en dybere og større gensidig forståelse af hinanden. Et er i hvert fald sikkert, og det er, at konflikter kan være med til at skabe kontinuerlige og positive forandringer i parforholdet og på den måde være med til at holde det levende.


At arbejde med parforholdets konflikter i parterapi


Et fælles menneskeligt fundament

Mange konflikter hviler på et fællesmenneskeligt, kollektivt og ubevidst, socialt og følelsesmæssigt behov for f.eks. forståelse, accept, respekt, sikkerhed, anerkendelse, identitet, værdi, tillid, retfærdighed og tilknytning. Så under en diskussion om en ret ligegyldig ting gemmer der sig mange gange noget, der er af allerstørste betydning for begge parter. I parterapien hjælper jeg Jer med at få disse, under konflikten skjulte behov op til overfladen, så teamet kan blive ordentligt belyst, og konflikten kan gå hjem og lægge sig.

Lag af konflikt i parforholdet afdækkes i parterapi

Der findes mange forskellige typer konflikter, herunder instrumentelle konflikter, interessekonflikter, værdikonflikter og personlige konflikter. Det er ikke alle typer konflikter, der kan løses, og tror man det, kan man komme ud i meget lange og ufrugtbare diskussioner. Tit er konflikterne desuden knyttet sammen i en knude eller dækker over hinanden. Det vil sige at det, man troede var én konflikt med et givent kerneproblem ofte viser sig, at bestå af mange mindre delkonflikter. At udrede disse konfliktlag er noget af det, jeg samarbejder med mine klienter om i parterapi. Det der tidligere har været uløselige uoverensstemmelser, begynder stille og roligt, at løsne sig at løsne sig lidt op.

Konflikttrappen

En konflikt kan hurtigt trappe op. Det, der starter med at være en uoverensstemmelse om et eller andet, bliver hurtigt til noget personligt, som den anden får skylden for. Herfra vokser problemet ret hurtigt, der er meget i vejen. Fortilfældene findes frem, og man fyrer dem af. Måske allierer man sig på dette tidspunkt med en tredje person, hvorved man skaber to lejre i det, der nu kan være ved at udvikle sig til en krig. Man opgiver samtalen, det nytter jo alligevel ikke noget. Herefter kommer billedet af, at den anden er en fjende, og det bliver til ”noget for noget”. Man sætter nu de helt store følelser ind. Vrede og passiv eller aktiv aggressivitet bliver til fjendtlighed, og sidste skridt er, at parterne adskilles og går hver til sit, enten for en periode (separation) eller for altid (skilsmisse). I parterapien bevidstgøres parterne om forløbet og lærer at nedtrappe og opløse konflikterne, mens tid er. Rigtigt mange mennesker vil i øvrigt kunne nikke genkendende til dette mønster i forhold til forældre eller søskende, hvor man periodisk ikke ser (så meget) til hinanden på grund af de mange gange gensidige krænkelser, der finder sted, alene fordi man er uenige om, hvordan verden ser ud eller hvem, der har ret.

At blive stående og åbne konflikten i parforholdet
I stedet for at reagere enten med et angreb af krænkende skældsord, beskyldninger, kritik, bebrejdelser, nedsættende bemærkninger eller fysisk / mental tilbagetrækning, lærer man i parterapien at blive stående i konflikten, hvorved man åbner den. Begge parter er nu lidt mere sårbare end normalt, og det er derfor vigtigt, at parret holder sig til de sproglige og holdningsmæssige regler, der på forhånd er udstukket for konfliktbearbejdningen.

Søg efter win-win

I enhver konflikt handler det om blidt at tilstræbe, at hver af parterne får noget godt ud af konflikten, hvad dette så end er. En konflikt, der er løst ved at den ene vinder og anden taber, kan kun opvejes ved en anden konflikt, hvor det modsatte sker. Mange gange er gevinsten i konflikten ”bare” at man føler sig lidt mere hørt, lidt bedre forstået eller lidt mere anerkendt, end inden man startede.

Sprog der giver (selv) tillid, tryghed og afspænding

For at kunne gå ind i en konflikt er det nødvendigt at tilegne sig et sprog, der understøtter gensidig (selv) tillid, tryghed og afspænding. I parterapien lærer parret dette sprog, som i teorien er ufatteligt nemt, men som i virkeligheden kan være ret vanskeligt at praktisere. Det kræver som regel, at man er indstillet på at sluge et par kameler undervejs. 

Grundlaget for konstruktiv konflikthåndtering
I parterapien vil vi sikkert komme lidt ind på hvad grundlaget for en konstruktiv konflikthåndtering er. Her er det begreber som samarbejde, kommunikation og anerkendelse af sig selv og andre, der er vigtige. Det vil alt andet lige sige, at jo bedre man er på disse punkter, jo lettere vil det være for én at håndtere de konflikter, der opstår i parforholdet.

Konflikthåndtering
I parterapien lærer I også, en universel model at kende, som I altid kan bruge til alle former for konflikter. Det betyder selvfølgelig ikke, at I bare skal presse modellen ufølsomt ned over en hvilken som helst konflikt, så den lige får den rette form og en dertil hørende kortsigtet løsning. Konflikter skal altid behandles med stor indlevelse og omsorg præcis som mennesker.

Konfliktsamtalen
Mange par får sig noget af en aha-oplevelse, når det lykkedes dem, at gennemføre en konflikt-samtale efter opskriften. Specielt overraskende kan det være at opdage, hvor langsomt det går, hvor lidt der bliver sagt, hvor meget der bliver lyttet, og hvor stort udbyttet er.

Mægling
Interesserede kan også lære en mæglingsmodel i parterapien. Den er rigtig god at kende, hvis I har børn eller kender andre mennesker, der let ryger ind i konflikter.

Tilbage til oversigten


Der findes metoder, hvormed vi kan bryde en konflikts skæve bane og komme til forståelse. Metoder, som vi kan øve og med tiden gøre til en del af vores naturlige vaner. Men der er noget, som er hinsides fornuft, træning, indlæring og mægling. Det er selve forsoningen - det øjeblik, da vi forstår den anden og slipper vort eget krav om at få ret. Selve det øjeblik kommer som en gave, der hverken kan foregribes, kræves eller moraliseres over. Det er med teologen K.E. Løgstrups ord: “En spontan livsytring”. I dette perspektiv bliver arbejdet med konfliktløsning noget, man nærmer sig med en vis ydmyghed.

Citat: Else Hammerich, Center for Konfliktløsning

Andre vinkler på parterapi ved konflikter i parforholdet


Tag en time-out og dans med konflikter i parforholdet

Begge parter skal være meget rutinerede for at kunne skabe hurtige konfliktløsninger, og så er det alligevel ikke engang altid muligt. Det er det fascinerende ved konflikter, at der er ikke er to, der er ens, og bedst som man lige tror, at man sammen er blevet eksperter på området, giver nye konflikter parret udfordringer igen. I de tilfælde hvor konfliktløsningen ikke er helt lige til, er det bedst at tage en time-out og vende tilbage til problemstillingen på et senere tidspunkt. Det kan også være godt at sove på et konfliktløsningsforsøg. Lige i øjeblikket kan det godt se ud som om, at man ingen steder er kommet, men efter en god nats søvn opdager man ofte alligevel, at samtalen har gjort sin virkning, og man i hvert fald er kommet noget tættere på en løsning, end man var før. På denne måde kan parret lære at danse med konflikterne livet igennem, og det er egentlig ikke så ringe endda.

Find "kerne" konflikterne i Jeres parforhold i parterapi 

Mange par har en eller flere kernekonflikter, det vil sige konflikter, der gentager sig igen og igen med en hvis intensitet, og som stresser forholdet meget. Kernekonflikterne skabes på baggrund af parternes historie både sammen og hver for sig, deres karaktertræk og den måde, de to personlige psyker samvirker med hinanden på. Et pars kernekonflikter kan føres tilbage til et fælles referencepunkt, et fælles tema i opvækstens udviklingsfaser og emner, hvor parret har det tilfælles, at de dengang ”kørte fast” og valgte at løse problemet på to forskellige måder. Som parterapeut kan jeg også hjælpe Jer med at gribe konflikt-opløsningen an på denne mere psykodynamiske og analytiske måde, som mere retter sit fokus på nogle forhold og mønstre, der ligger gemt I Jeres individuelle udvikling i barndommen og ungdommen.


Udbyttet af parterapi ved konflikter i parforholdet


For det første får man et sundere og tryggere forhold, hvor risikoen for utroskab og skilsmisse er meget mindre. For det andet undgår man de belastende øjeblikke, hvor konflikterne bryder ud i fuldt flor. Der bliver mere fred og ro – færre skænderier, færre følelsesudbrud og færre grænse-overskridelser. Mange vil desuden opleve, at de bliver mindre trætte og får mere energi, fordi denne ikke mere er bundet i konflikter, som bare gennemleves igen og igen.

Tilbage til oversigten


Tre bud på hvornår parterapi er svaret ved konflikter i parforhold


 

Parterapi til forebyggelse af konflikter i parforholdet

Selvom der altid vil være en hel række ting, man kan gøre for at forebygge konflikter i sit parforhold bl.a. at holde sig gode venner, undgå at krænke, at være nysgerrig på den anden, planlægge og organisere sit liv ordentligt samt at være god til at tilgive, så vil jeg dog også sige, at det praktisk taget er umuligt begynde at forebygge konflikter før, der er blevet ryddet godt og grundigt op i dem, der nu én gang har fundet vej ind i Jeres parforhold. Så derfor, gå i parterapi og skift dermed overlevelsen i forholdet ud med udvikling.

Paterapi til stimulering af konflikter i parforholdet

Selvom det måske lyder paradoksalt, kan det også være, at I trænger til at få stimuleret Jeres forhold ved at åbne op for konfliktområdet, som måske i en årrække har været lukket mere eller mindre ned, fordi der har været byggeprojekter, småbørn, rejser eller alt for meget arbejde. Er det tilfældet er I også velkomne i parterapi. I vil blive godt rustet med viden og værktøjer indenfor konfliktområdet, så I kan opleve en vis tryghed i forbindelse med noget som ellers kunne risikere at udvikle sig eksplosivt, fordi det har været gemt af vejen i længere tid.

Parterapi til at mindske presset af konflikter i hverdagens parforhold

Vi er ikke altid selv herre over, hvor mange konflikter vi har i vores samliv. Enhver forandring i form af f.eks. nyt arbejde, familieforøgelse, ombygning, flytning, sygdom eller pensionering rummer et større eller mindre konfliktpotentiale og derfor vil antallet og styrken af de konflikter, vi har gennem et længere liv sammen også variere en del. Mærker du, at nu strammer det godt nok noget til, så ring og bestil tid til parterapi.


* Kilde: Politiken 27.11.2011 • ** Kilde: Grib konflikten – om konstruktiv konflikthåndtering i skolen.
Tilbage til toppen:

Håndter konflikterne i Jeres parforhold. Parterapi v. Jette Havgry, Nordsjælland.

Læs mere om parterapi:

Parterapi - i medgang, modgang og tomgang
Jalousi i Jeres parforhold
Parterapi ved utroskab
Bedre kommunikation i dit parforhold


Parterapi ... når penge og økonomi er udfordringen
Tale om skilsmisse? Start parterapi!
Parterapuet Jette Havgry MPF
Imago Parterapi / Imago Terapi for par
Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland.

Parterapi - tæt på Humlebæk, Hørsholm, Holte, Hillerød, Helsinge og Helsingør. Alle er velkomne!

© Copyright Jette Havgry. Alle rettigheder forbeholdes.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com