Parterapi i Fredensborg, Nordsjælland - i medgang, modgang og tomgang

Krise, kaos, problemer i Jeres parforhold? Få parterapi hos parterapeut Jette Havgry MPF i Fredensborg, Nordsjælland. Stor erfaring, hyggelig praksis, god tid og pris. Tæt på Hørsholm, Hillerød, Helsingør og Helsinge. Alle er velkomne! 

Parterapi
– en totaloplevelse

Parterapi her i Kongstadhus i Fredensborg er en totaloplevelse, der sigter på større samhørighed, et bedre samspil og mere kærlighed. Allerede når I går herfra første gang, vil I sandsynligvis  mærke en hvis lettelse og have et fornyet håb for fremtiden.

Parterapi 
I medgang, modgang og tomgang.

 

Første gang, velkomst
1 session á 2,5 time kr. 1.700 incl. moms

Tidspunkt og pris

Mandag til fredag kl. 8.30 - 21.30.
Kr. 1.450 incl. moms pr. session á 1,5 time
Kr. 1.700 incl. moms pr. session á 2,0 timer
Kr. 1.950 incl. moms pr. session á 2,5 time


Ingen tillæg for aften.
 


Hos
Parterapeut Jette Havgry MPF. 
Se billeder af praksis her. 
Sted
Kongstadhus, Stationsvej 7 st.,
3480 Fredensborg.

Bestil tid
Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com

Bliv kontaktet - udfyld her:
Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Tak for din henvendelse! Jeg kontakter dig så hurtigt som muligt. 

Parterapeut - Jeres ambassadør 

Som parterapeut er jeg Jeres ambassadør, og gennem terapien bidrager jeg til, at I får et bedre forhold til hinanden. Det kan f.eks. betyde at


- smerten dulmes, sårene heles og tilliden genfindes.
 
energien vender tilbage og at samværet blomstrer op på ny. 

- I får redskaber så kommunikationen glider lettere og det bliver nemmere at tale sammen. 

Parterapi kan hjælpe, hvis I

1) Er havnet i en situation med modgang.
Modgang giver sig ofte udslag i uenighed, skænderier, gensidige bebrejdelser, ”kold luft”, flugt, kamp eller overvejelser om at blive skilt. En eller begge parter har måske forskanset sig godt og grundigt for at undgå flere følelsesmæssige sår, det kan være meget svært at tale sammen og stemningen kan være krisepræget. Af og til, men ikke altid, er der utroskab / jalousi, misbrug, arbejdsnarkomani / arbejdsløshed, stress, angst, depression eller vanskelige familieforhold eller sorg i forbindelse med f.eks. invalidering, sygdom og død inde i billedet. 

2) Er strandet i tomgang.
Tomgang opstår ofte på grund af for meget arbejde, stress og jag, fokus på småbørn, for lidt sex, for meget overlevelse eller for lidt følelsesmæssig næring i forholdet. Ofte har tomgangen stået på i lang tid og pludselig en dag, vågner den ene eller begge parter op og opdager, at forholdet er gået i stå, at man har mistet gnisten, lysten, interessen eller forestillingen om, hvor man sammen er på vej hen.  

3) Er på vej og har medgang.
Medgang betyder, at I grundlæggende har et godt forhold, hvilket dog ikke nødvendigvis er ensbetydende med at Jeres parforhold eller ægteskab er uproblematisk. Der kan være tale om startvanskeligheder i et nyt forhold, udfordringer på grund af ud- eller hjemstationering, professionelt samarbejde mellem ægtefæller. Det sker også, at par bliver nysgerrige på, om noget kunne blive endnu bedre eller tænker på, hvordan fremtiden mon skal forme sig for netop dem.

 


Book en tid
Book en tid til Jeres første parterapi session her hos mig på telefon 26 52 45 18 eller på jettehavgry@gmail.com.

En session er på 2,5 time, hvilket betyder at der er god tid til både at starte op og runde godt af hver gang. Hver enkelt session kan således stå alene som et større eller mindre bidrag til Jeres samlede udvikling. De fleste par vælger at tage et sted mellem 3 og 10 sessioner og de indpasser vores aftaler efter hvor kritisk situationen er, hvor travlt de har og hvornår der er penge på kontoen.

Læs mere her:
Fordele ved parterapi
Sådan forandrer parterapi Jeres forhold
Parterapeutens bidrag
Et godt parforhold - et godt liv
Parterapi virker
Formøde
I et kærligt og velfungerende parforhold
kan begge parter folde sig frit ud som blomster
- side om side. 

Citat: ID-Psykoterapeut 
Jette Havgry


Fordele ved parterapi er bl.a., at

 • Parret får hjælp udefra til det, der er svært.
 • Det bliver synliggjort overfor terapeuten, og dermed også for parterne selv, hvorfor og hvordan forholdet (ikke) fungerer. 
   
 • Gennem indsigten bliver det mere åbenlyst, hvad der kan gøres anderledes. Processen bliver konstruktiv.
   
 • Fokus bliver rettet imod ressourcerne, styrkerne og anerkendelse af det, der er godt. Den negative skyld-spiral vendes til en positiv ansvars-spiral.   
   
 • Parterne bliver bedre til at lytte til det, der rent faktisk bliver sagt og parterne oplever selv at blive hørt. Det er en befrielse og giver stor tilfredshed også selvom man måske ikke er enige.  

Sådan forandrer parterapi Jeres forhold

I et terapiforløb arbejder jeg i en vekselvirkning mellem seks faser, der tilsammen skaber forandring: 
 

Fase 1: At skabe tryghed 
Parterapi er et samarbejde mellem tre individuelle mennesker. For at dette skal fungere, er det vigtigt, at begge klienter føler sig trygge og godt tilpas i terapeutens selskab. Kun på det grundlag kan parret begive sig ud i samtaler, øvelser eller eksperimenter, der skaber forandring. Det er ikke usædvanligt, at den ene part, ofte manden, er noget skeptisk i forhold til at konsultere en parterapeut. Jeg giver rigelig med tid og plads til, at eventuelle forbehold kan komme frem i lyset, at grænserne for terapien ridses op og respekteres - og selvfølgelig også flyttes efterhånden, som  modstanden eller nervøsiteten lægger sig. 

 

Fase 2: At rydde op i det, der går Jer på
Når parret kommer i terapi, kan situationen være tilspidset, den ene af parterne kan være dybt såret eller kærlighed kan have vendt sig til had. Ofte er der således stærke følelser i spil i starten af terapien, og meget ofte er der brug for, at  ”luften bliver renset” ved parterapeutens hjælp.

Fase 3: At give indsigt i mønstre
Undervejs i terapien vil det ofte vise sig, at parret spiller bestemte roller i forhold til hinanden, at den ene eller anden gentager de samme mønstre, har særlige vaner, er på bestemte måder eller at samspillet måske har det med at udvikle sig på destruktiv vis. En del af parterapien består i at få øje på sådanne forhold og afhængig af, hvad man opdager, at afhjælpe, udvikle eller iværksætte nødvendige initiativer til forandring.  

Fase 4: At finde det positive
Vi anskuer problemerne på nye måder, finder Jeres ressourcer, anerkender det gode i hensigten, i det I gør og siger, fokuserer på Jeres individuelle og fælles styrker og ser mulighederne i forholdet.
 

Fase 5: At udvikle kompetence
En del af parterapien består også i at lære, hvordan man kan gøre tingene anderledes. Måske har I brug for værktøjer i form af nye måder at lytte til hinanden på - at svare, tale, sige fra, være tilstede, fokusere, samarbejde eller forhandle på. Mulighederne er utallige, og jeg har rigtig mange værktøjer, I kan få med, så I også har noget at arbejde med derhjemme.

 
Fase 6: At vokse sammen
At vokse sammen handler bl.a. om at slippe det, der er og give plads til nye drømme. Det handler om at genopdage sig selv og hinanden, finde den stemning, der fortæller, at den anden er den eneste ene. At vokse sammen betyder at man tager ansvar for sine egne personlige problemer, at man sammen afklarer de vigtigste værdier, normer og spilleregler, at man finder handlemåder og samværsformer som skaber kærlighed og glæde og ikke mindst, at man sætter hele sit hjerte ind på forholdet.
 

Parterapeutens bidrag

Som parterapeut bidrager jeg f.eks. ved: At skabe en tryg, rolig og respektfuldt ramme for forandring  • at lytte til dialogen mellem Jer • at fordele sol og vind nogenlunde lige • at hjælpe med kommunikationen, når den er svær • at rumme de ofte  stærke følelser, der kan være i spil • at give plads - også til det der er ubehageligt • at fremme samarbejdet mellem Jer • at hjælpe Jer med at få en større forståelse • at synliggøre eventuelle fænomener, der ligger gemt under overfladen • at komme med konstruktive forslag til, hvad I konkret kan gøre anderledes - alt sammen selvfølgelig afstemt i forhold til, hvem netop I er hver for sig og sammen.


Et godt parforhold - et godt liv

Udbyttet af terapien er mange gange større end den tid og de penge, I bruger på den. Undersøgelser* viser, at et godt parforhold er en vigtig forudsætning for et godt liv. Man klarer sig ganske enkelt bedre hvad angår fysisk sundhed, psykisk trivsel og levetid, når man er i et forhold, så der er al mulig grund til at værne om og investere i det.

* Kilde: Gert Martin Hald, forsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab v. Københavns Universitet i artiklen ”Forskere hjælper med at finde kærligheden”, Kristeligt Dagblad 11.07.09.


Parterapi virker

Evalueringer* viser, at parterapi virker. 90 % af deltagerne i et forsøg med rådgivning for par mener, at de har undgået en skilsmisse, så der er al mulig grund til at gå terapien i møde med største fortrøstning.


*Kilde: Midtvejsevaluering af forsøgsprojekter med parrådgivning viser, at 90% af 600 deltagere der gennemførte forløbet i perioden mellem 2007 og 2009 mener, at de har undgået skilsmisse, ved at få ny viden om, hvordan de kan styrke forholdet. B.T. lørdag den 26.07.09


Formøde
Hvis du ud over en telefonisk samtale eller korrespondance pr. mail har brug for et personligt, individuelt, afklarende og uforpligtende formøde kan dette aftales og gennemføres inden den første session. Formøder med én deltager forud for parterapi afregnes som individuel terapi. Se prislisten her.   
 

Jeg glæder mig til at møde Jer
Jeg håber, at den information I har fået om parterapi på siden her, har været med til at give Jer mod på og lyst til at gå i parterapi sammen. Ring til mig på telefon 26 52 45 18 og fortæl mig lidt om hvem I er og hvad der er Jeres problem, så finder jeg en tid til Jer i meget nær fremtid. Jeg glæder mig til at møde Jer.
Kærlig hilsen parterapeut Jette Havgry MPF.

Tilbage til toppen:
Parterapi i Fredensborg, Nordsjælland

Læs mere om parterapi:

Parterapi - i medgang, modgang og tomgang.
Jalousi i Jeres parforhold
Parterapi ved utroskab
Bedre kommunikation i dit parforhold


Parterapi ... når penge og økonomi er udfordringen
Tale om skilsmisse? Start parterapi!
Parterapuet Jette Havgry MPF
Imago Parterapi / Imago Terapi for par

Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsinge, Helsingør, Hørsholm.
Velkommen!


© Copyright Jette Havgry. Alle rettigheder forbeholdes.


 

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com