Bedre kommunikation i dit parforhold – gå i parterapi i Nordsjælland

Kommunikation er som en usynlig bro, der skaber forbindelse over den kløft, der naturligt er imellem to forskellige mennesker i et parforhold. Parterapi hjælper, når kommunikationen er i uorden, og forbindelsen mellem parterne derfor er dårlig, udløser frustration eller føles utryg.

Læs mere om kommunikation, parforhold og parterapi

På denne side kan du læse mere om parterapi, kommunikation og parforhold. Brug linkene i forhold til, hvad du er interesseret i at vide mere om eller ring til mig for en uforpligtende samtale om dit parforhold på mobil 26 52 45 18.

Parterapi 
Bedre kommunikation i parforholdet.
 

Første gang, velkomst
1 session á 2,5 time kr. 1.700 incl. moms


Tidspunkt og pris 
Mandag til fredag kl. 8.30 - 21.30.
Kr. 1.450 incl. moms pr. session á 1,5 time
Kr. 1.700 incl. moms pr. session á 2,0 timer
Kr. 1.950 incl. moms pr. session á 2,5 time

Ingen tillæg for aften. 

 

Hos 
Parterapeut Jette Havgry MPF. 
Se billeder af praksis her. 
Sted
Kongstadhus, Stationsvej 7, st.
3480 Fredensborg.

Bestil tid
Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com

Bliv kontaktet - udfyld her:

Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Tak for din henvendelse! Jeg kontakter dig så hurtigt som muligt. 

Kommunikation er vigtig i parforholdet - den  forebygger utroskab og skilsmisse

Parforhold og kommunikation

Problemer med kommunikation i parforholdet

Kommunikation er vigtig i parforholdet - den forebygger utroskab og skilsmisse


Kommunikation er vigtig i parforholdet

Mange par fortæller mig som noget af det første i parterapi, at ”der er noget galt med kommunikationen i vores parforhold”, mens andre giver udtryk for deres behov for at få "redskaber til at kommunikere bedre." Problemerne dækker bl.a. over, at man kommer op at skændes, misforstår hinanden, taler forbi hinanden, ikke oplever at partneren hører efter, hvad man siger, ikke forstår, hvad der bliver sagt, ikke anerkender det, ikke er enig eller ikke vil gøre, som der bliver sagt (!) Billedet er broget, når det gælder kommunikation i parforholdet, og det styrker forbindelsen mellem parterne, at få sat fokus på den.

God kommunikation forebygger utroskab og skilsmisse

Kommunikation der skaber en dårlig forbindelsen mellem parterne gør, at samlivet bliver usikkert, og man risikerer at glide fra hinanden i enten stilhed eller storm. Alvoren understreges af at 70% af alle kvinder og 59 % af alle mænd mener, at dårlig kommunikation er hovedårsag til, at de er blevet skilt. Hertil kommer alle de tilfælde, hvor dårlig kommunikation har været en medvirkende faktor til skilsmisse. * Kilde Klog på mange måder.

Parforhold og kommunikation


Kommunikation i parforholdet

De opgaver der skal løses, den identitet der skal formidles og det liv, der skal leves - og nydes - i et moderne parforhold stiller meget store krav til vores evne til at kommunikere med vores partner, og disse evner bliver hurtigt afgørende for parforholdets udvikling. Vi skal bl.a. kunne forhandle, diskutere, instruere, sætte grænser, give støtte, være sensuelle og kunne formidle dybe følelser, lige når det passer sig. Vi har for længst opdaget, at vi ER forskellige som mennesker, og når kommunikationen så også skal foregå under stort tidspres og ganske ofte også med et minimum af energi, ja – så kammer tingene let over.

Dårlig kommunikation skader parforholdet

Parforholdet lider under dårlig kommunikation på i hvert fald tre måder: For det første opnår ingen af parterne, det de gerne vil. Jeg tror, at alle mennesker på et eller andet tidspunkt har haft oplevelsen af, ”at så kan det også være fuldstændig lige meget”, når kommunikationen svigter, og man opgiver at komme igennem med det, som det egentlig handlede om. Meningsløsheden kan føles enorm stor i de situationer. For det andet skader dårlig kommunikation ved, at parterne ofte står tilbage med sind og følelser i oprør. Vrede og kritik skaber indre uro, som det kan tage lang tid at bearbejde, det stresser én og svækker både selvtillid og selvværd. For det tredje sker der skade på selve relationen, som bliver mere og mere distanceret, jo mere man taler for døve ører og forbi hinanden.   

God kommunikation giver det  I vil have

Når kommunikationen i parforholdet fungerer, er der større chance for, at hver part får, hvad de gerne vil have, uden at de ligefrem skal gennemtrumfe det på en ubehagelig måde. Når indstillingen ikke bliver båret af kritik, mistro og modsætning falder følelserne til ro og det bliver muligt at tale og lytte på en interesseret og nysgerrig måde. Det giver ens partner større lyst til og mulighed for at samarbejde. Det er meget nemmere at give og deltage, når man føler, at man kan komme til at se, forstå og anerkende den anden person. Det skaber flow - både i en selv og i forholdet.             

Problemer med kommunikation i parforholdet


Tegn på dårlig kommunikation i parforholdet

Forskning har vist, at der er nogle helt bestemte faktorer i kommunikationen, der får den til at bryde sammen og skabe afstand i parforholdet.

Følelser er kommunikationens værste fjende

Den ene faktor er følelserne – ofte af irritation, vrede, raseri. Når vi bliver presset, bliver vores nervesystem aktiveret. Vi glemmer, at det handler om at forstå vores partner, og i stedet sætter vi ubevidst alt ind på at vinde kampen imod den person, der nu er blevet vores ”modstander”. Ofte sætter mønsteret sig fast, og sker det, vil det desværre vise sig, hvor effektivt vores indbyggede overlevelsessystem er: I længden dræber det kommunikationen og dermed også parforholdet.   

Andre tegn på dårlig kommunikation i parforholdet

Derudover er der fire andre tegn på, at kommunikationen i parforholdet er dårlig. Det er 1. Når situationen optrappes, hvilket kan ske overraskende hurtigt. 2. Når man nedvurderer sin partner. 3. Når man tolker det vedkommende siger negativt og 4. Når man trækker sig tilbage, enten fysisk ved at gå eller mentalt, ved ikke rigtigt at være tilstede. I parterapien kan vi gå dybere ind i, hvordan disse forhold eventuelt gør sig gældende I Jeres parforhold.

Når kommunikationen i parforholdet bryder sammen

Måske kender I det. Måske frygter I det. Det er ganske forfærdeligt, når kommunikationen mellem to mennesker i et parforhold bryder sammen. Det er alt for sjældent, at man taler sammen og når man endelig gør det, er det som om, at uanset hvad man siger, så bliver det enten misforstået eller vækker meget stor vrede. Man kører fast i den samme rille og man tør dårligt at åbne munden af skræk for at gøre ondt endnu være, men man kan jo heller ikke helt undlade at tale sammen. Det er ofte kommunikationen mellem mennesker, der afslører, at der er noget alvorligt galt. Selvom I skulle være havnet her, kan parterapi stadig komme til at gøre en positiv forskel for Jer, men lad det være sagt med det samme, jeg foretrækker, at se Jer inden, det kommer så vidt!

Særlige udfordringer for kommunikation i parforhold

Man kommer ikke uden om, at der kan være nogle ting, som det er meget svært eller umuligt, at blive enige om i et parforhold, og man kommer heller ikke uden om, at nogle par på visse områder kan være så forskellige som dag og nat. Her er det ekstra vigtigt, at kunne kommunikere så godt, at man kan få en god dialog om, hvordan det er, at leve med hinandens forskelligheder.

Tilbage til oversigten

 

Den gode kommunikation i parforholdet


Forudsætninger for god kommunikation

1. Det er vigtigere at forstå din partner, end at få ret.

2. Indse at sandheden er forskellig alt efter, hvordan man ser verden.

3. Respekter den andens følelser og meninger.

Gode råd for kommunikation i parforhold

Undgå at afbryde.
Sig noget på skift.
Fortæl hvordan du har det.
Lad være med at kritisere.
Lyt til det der bliver sagt.
Sig hvad du vil have.
Gentag det der bliver sagt.
Lad være med at komme med løsninger og gode råd.


Kommunikation, parforhold og parterapi


Kommunikation skaber tryghed

Det bliver ofte et vendepunkt for parforholdet, når man i parterapi oplever, hvordan det er, at være dybt uenige om en ting og samtidig kan bevare respekten, forståelsen og anerkendelsen for hinandens synspunkter, længsler og drømme. Mange erkender, at hvis de havde kunnet kommunikere på denne måde på et tidligere tidspunkt i deres forhold, var det sikkert ikke gået så galt, som det gjorde. Når man kan give plads til hinandens forskelligheder og meninger uden at ville have ret, skaber man et fundament af tryghed, som er en forudsætningen for at kunne løse konflikterne på en tilfredsstillende måde for begge i parter i forholdet.

Parterapi giver indsigt i, hvordan din kommunikation virker på din partner

Par, der arbejder med kommunikation i parterapi, får hurtigt indsigt i, hvad de siger til hinanden og hvilke konsekvenser, det har for parforholdet. Dine ellers velmente ord og måder at sige tingene på, kan have en helt anden virkning på din partner, end du drømmer om. Selvom du mente det godt nok, vil det du sagde måske blive misforstået og have den modsatte virkning. Måske har det noget med dit tonefald at gøre eller måden, du ser ud på, når du siger det. Måske har det noget med din partner at gøre, mange mennesker er mere sårbare end de giver udtryk for til hverdag. De har lært, at de ikke må være nærtagende, så i stedet for at udtrykke sårbarheden, lukker de ubevidst af i hjerteområdet, hvorved noget af kærligheden holdes tilbage, og det er selvfølgelig meget uheldigt i et parforhold.

Kommunikation i parterapi – indhold frem for måde

I parterapi, der handler om kommunikation, vil I blive bedre til at sætte fokus på Jeres konkrete behov, lære at sætte ord på dem og lytte til, hvad det er, din partner har brug for. Sløret, som dårlig kommunikation kan lægge hen over mange problemstillinger, forsvinder med tiden, og det bliver lettere at finde ind til, hvad sagens kerne egentlig er, og hvad der skal gøres anderledes.

Kommunikation er ikke så svært

At tale sammen på en god og støttende måde er ikke så svært, som det ind imellem kan føles. I parterapi kommer du og din partner for det første af med nogle af Jeres værste kommunikationsunoder. Derudover får I at vide, hvad I skal stræbe efter og selvfølgelig også undgå i Jeres kommunikation. Nar først disse ting er på plads, bliver det meget lettere at kommunikere.
 

Tilbage til oversigten


Parterapi baseret på stor erfaring med kommunikation - til alle parforhold


 

Erfaring med parterapi og kommunikation

Jeg har arbejdet med kommunikation mellem mennesker i en meget lang årrække og har en alsidig erfaring med kommunikation både fra pædagogik, formidling, psykologi og terapi. Jeg er super god til at observere hvordan par kommunikerer med hinanden, opfatter hvornår og hvordan parterne fejlkommunikerer og belyser, hvad det betyder for forholdet og kontakten imellem Jer. I får konstruktiv feed-back, forslag til relevante øvelser i terapien, guidede processer og supplerende værktøjer, som I kan bruge derhjemme - i såvel fredstider, hvor de skal læres - som i krisetider, hvor de skal bruges for alvor.

Parterapi med et væld af muligheder, der styrker kommunikationen i netop Jeres parforhold

Udover hvad jeg allerede har beskrevet, har jeg et væld af andre muligheder for at styrke kommunikationen i netop Jeres parforhold. Opdager jeg, at I har et særligt behov, vil jeg gøre Jer opmærksom på det, ligesom I selv er mere end velkomne til at give udtryk for Jeres mere specifikke ønsker. På listen her, som langt fra er udtømmende, giver jeg et indblik i, hvilke andre temaer vi eventuelt kan sætte fokus på indenfor feltet kommunikation i parforholdet:
 
1. Tavshed - en styrke og en svaghed.
2. Kommunikation og nervesystemet.
3. Coaching i parforhold og familier.
4. Den anerkendende dialog.
5. Empatisk kommunikation.
6. Den nødvendige samtale.
7. Kunsten at kunne sige nej.
8. Lær at stille gode spørgsmål.

9. Historier i parforholdet.
10. Stemmen der udtrykker, hvem vi er.
11. Girafsprog - ikke voldelig kommunikation.

Trænger I til at blive bedre til at kommunikere i Jeres parforhold kan jeg kun opfordre Jer til at gå i parterapi her hos mig. Det er med stor fornøjelse, megen ekspertise og stålfast tro på, at det også kan lade sig gøre, at hjælpe Jer til et bedre forhold, at jeg byder Jer velkommen. Husk at parterapi ikke blot er til glæde for Jer selv, men også for Jeres børn og andre, der står Jer nært. Bestil tid på 26 52 45 18 eller mail jettehavgry@gmail.com. Jeg glæder mig til at se Jer!

Tilbage til toppen:

Bedre kommunikation i dit parforhold - gå i parterapi i Nordsjælland

Læs mere om parterapi:

Parterapi ...... i medgang, modgang og tomgang

Jalousi i Jeres parforhold

Parterapi ved utroskab
Parterapi ... når penge og økonomi er udfordringen

Skilsmisse - gå i parterapi i Fredensborg, Nordsjælland


Parterapeut Jette Havgry MPF

Imago Parterapi / Imago Terapi for par

 

Tilbage til hovedsiden: 
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland.

Parterapi - tæt på Hørsholm, Hillerød, Helsingør og Helsinge. Alle er velkomne!

© Copyright Jette Havgry. Alle rettigheder forbeholdes.


Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com