Er der jalousi i Jeres parforhold kan I få parterapi i Fredensborg, Nordsjælland

Er der jalousi i Jeres parforhold, kan I få parterapi her i Fredensborg i Nordsjælland. Som parterapeut ved jeg hvor opslidende og ødelæggende det kan være, når en af parterne er jaloux. Jalousien peger på, at der er et problem i forholdet, men fortæller ikke altid, hvad der er galt eller hvordan det kan løses. Det vil jeg gerne være med til at finde ud af sammen med Jer.

Følelsen af jalousi
Jalousi kan være som et stik i hjertet eller som en smerte, der er ved at flå en fra hinanden. Jalousi er ikke noget at spøge med - det er et symptom på, at der er noget, der skal behandles i parforholdet. 

Parterapi
Ved jalousi i parforhold.

 

Første gang, velkomst
1 session á 2,5 time kr. 1.700 incl. moms


Tidspunkt og pris 

Mandag til fredag kl. 8.30 - 21.30.
Kr. 1.450 incl. moms pr. session á 1,5 time.
Kr. 1.700 incl. moms pr. session á 2,0 timer.
Kr. 1.950 incl. moms pr. session á 2,5 time.

Ingen tillæg for aften. 

 

Hos 
Parterapeut Jette Havgry MPF.
Se billeder af praksis her. 
Sted
Kongstadhus, Stationsvej 7 st.,
3480 Fredensborg.

Bestil tid
Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.com

Bliv kontaktet - udfyld her:
Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Tak for din henvendelse! Jeg kontakter dig så hurtigt som muligt. 

Jalousi har negativ betydning for parforholdet.
Det handler jalousi om.
Jalousi - tre parter.
Hvornår skal man gå i parterapi ved jalousi?

Hvorfor kan det være svært at starte i parterapi ved jalousi?
Baggrunden for jalousi.
Parterapi - ansvarlighed og udvikling.

Sådan arbejder jeg med jalousi i parterapi.
Jeg glæder mig til at møde Jer.

Den største sorg i verden her - er dog at miste den, man har kær.

Steen Steensen Blicher, dansk præst og forfatter 1782-1848

Jalousi har negativ betydning for parforholdet

Jalousi kan være opslidende
Jalousi kan være meget opslidende for begge parter i et forhold. Den, der lider af jalousi, kan til tider være fastlåst i et voldsomt, destruktivt og lidelsesfuldt mønster og når jalousien først har gjort sit indtog, bliver den let altfortærende. Jalousi kan være med til at forrykke grænserne, forvrænge sandheden og begrænse friheden. Vælger I at leve et liv sammen, hvor det til dels er jalousien, der bestemmer, har I ikke et godt, naturligt samliv, men i et liv der er mere eller mindre fyldt med problemer, utilfredshed og frustration.   

 

Jalousi, når der er børn i forholdet  
Hvis en af forældrene i et parforhold lider af jalousi, kan børnene meget let blive vidner til diskussioner, fighter og scener, som de helt sikkert vil være bedre stillet uden. Børn forstår ikke, hvad der foregår, og de ved ikke, hvordan de skal håndtere det, der sker. Jalousi kan skabe utryghed og angst hos børnene, og  familielivet kan blive så anspændt, at børnene begynder at reagerer med ondt i maven eller besværlig opførsel i skolen eller hjemmet.


Tilbage til toppen

Det handler jalousi om

Dybest set handler jalousi om kærlighed. Jalousi handler om mangel på kærlighed eller om angsten for at miste den kærlighed man har. Man kan også sige, at jalousi er en reaktion på, at man rent faktisk taber eller mister kærlighed fra den, man elsker og måske er afhængig af - måske til fordel for en anden. Jalousi kan handle om alvorlige tab - eller det han være mindre og mere ubetydelige tab. Jalousi kan således opstå på mange forskellige grundlag. 

Kunsten består i at finde ud af, hvad parterne egentlig forstår ved kærlighed, hvad der reelt eller indbildt bliver tabt, afgøre hvad der er ret og rimeligt i den pågældende situation og ikke mindst, om det er muligt, at lade kærligheden vokse til noget der er større, og som kan lappe de grimme huller jalousien skaber. Mange gange handler jalousi dog også om at bremse et gammelt og destruktivt mønster, der i sig selv står i vejen for, at kærligheden kan udfolde sig frit.   

Jalousi - tre parter

At lide af jalousi
Jeg har hørt mange beskrive jalousi som en følelse, men min erfaring fra min daglige praksis er, at der er tale om en tilstand, som er karakteriseret ved et helt sæt af forskellige følelser som f.eks. indædt irritation, vrede, raseri, foragt, had og kulde, eller en sur, mut og utilnærmelig attitude, som rettes udad mod den, man elsker.

Til tilstanden hører også et særligt sæt af negative tanker om en selv, fremtiden og partnerens kærlighed. Der kan også være katastrofeagtige tanker om utroskab med meget livagtige, forestillede billeder af, hvad partneren foretager sig. Man kan ikke overbevise sig selv om, at der ikke er noget hold i de tanker, man fylder sit hoved med, tværtimod bestyrkes tankerne af næsten hvilken som helst hændelse, der indtræffer – eller ikke indtræffer. Alt kan bruges til at bekræfte jalousiens helt egen opfattelse af verden.

Derudover hører der til jalousien en række kropslige reaktioner i form af f.eks. spændinger, ondt i maven, søvnløshed, hjertebanken, svimmelhed og uro i kroppen.

Endelig påvirkes adfærden. Når jalousien raser og holder den, der er jaloux sig ikke tilbage for f.eks. at checke sin partners mail, telefon eller kalender og reagere med verbale udfald i form af direkte konfrontationer, krydsforhør, anklager og skideballer. I værste fald kan vold eller det, der er værre blive resultatet af jalousien.

Alt dette giver ofte den jaloux person en oplevelse af at være et dårligt menneske og en utilstrækkelig partner. Dermed er jalousien med til at undergrave selvværdet. Den jaloux person får følelsen af ikke at være elsket og frygten for at blive fravalgt til fordel for en anden stiger og sådan fortsætter den onde cirkel.

At have en partner der lider af jalousi
Det menneske, der har en jaloux partner, kan have svært ved at få ok på at gå alene i byen, gå til fester på jobbet, komme senere hjem uden særlig grund, at være alene med venner, gå på kurser og så videre. Begrænsningerne i udfoldelsesmulighederne kan opleves som at blive holdt som gidsel.

Vedkommende bliver såret over mistilliden, frustreret og vred over ikke at have frihed til at leve et almindeligt liv. Kontrol og verbale angreb opleves som grænseoverskridende og krænkende, og partneren kan havne i en forsvarsposition, hvor der bliver svaret igen med endeløse diskussioner, gensidige bebrejdelser, magtkampe og åbne skænderier til følge og det øger modviljen parterne imellem.

Mange, der har en jaloux partner, vil være tilbøjelige til at undlade at fortælle om det, de går og foretager sig, for at undgå at fremprovokere jalousien. Det kan den person, der er jaloux opleve som at blive holdt udenfor og det er endnu et eksempel på, hvordan at den onde cirkel forstærkes, og magtesløsheden breder sig. Jalousien kan blive så opslidende for den anden part, at jalousien bliver en selvopfyldende profeti, der driver kæresten i armene på en anden, som i stedet for vrede, kontrol og mistillid udviser almindelig åbenhed, forståelse, tolerance og respekt for grænser. 

Den udeforstående tredje part
En tredjepart kan, uden selv at vide af det, blive en aktiv del af et jalousidrama. Det, der for andre ligner og er ment som almindelig, kammeratlig omgang, kan for den jaloux person se ud som rivalisering, med en trusselsgrad og alvorskarakter, som var det på liv og død. Overlevelsesmekanismerne kan gå i gang og mødet kan blive særdeles ubehageligt.   

Tilbage til toppen

 


Hvornår skal man gå i parterapi ved jalousi?

Jalousi i forskellige grader
Der findes mange forskellige grader af jalousi. I den helt lette ende findes ”den lille gnist af jalousi”, som melder sig med års mellemrum og som kun lige minder én om, hvor meget man i virkeligheden holder af sin kæreste. I den anden ende af skalaen er en tilstand som nærmest ligner en besættelse og herimellem findes mange variationer. Uanset hvor graverende jalousien er, kan parterapi være med til, at I får taget hul på og bearbejdet problemstillingen.  

Tilbage til toppen

Gå i parterapi sammen
Er jalousi et tema i Jeres forhold, bør I gøre noget ved det, specielt hvis en af partnerne er ulykkelig over det, hvis følelserne kommer til at fylde for meget, hvis jalousien fører til skænderier, konflikter,  frygt eller vold. Parterapi er et rigtigt godt sted at starte, fordi problemet jo netop udspiller sig i parforholdet, og fordi jalousi dybest set handler om kærlighed -  eller mangel på samme. Er I forhindret i at gå i parterapi om dagen?  

Jeg har som regel også ledige tider om aftenen.

Ring til mig på telefon
26 52 45 18 
og hør nærmere.


 

Hvorfor kan det svært at starte i parterapi ved jalousi?

Erkend din jalousi
Jeg hører af og til mine klienter fortælle, at de burde have kontaktet en parterapeut for flere år siden, men at det så alligevel ikke blev til noget, fordi den jaloux part ikke ville erkende sin jalousi. At erkende at man er jaloux er ikke altid let, fordi skænderierne dermed får en årsag, som ligger mere hos den ene part, end hos den anden. Den ene bliver skurken - den anden bliver ofret. At være en skurk er ikke noget, der passer særlig godt ind i de fleste menneskers selvbillede og derfor vil de helst heller ikke vide af det. Men jo mere villig og modig du er i erkendelsesfasen, des lettere er det også at komme ind under huden på jalousien. Og derinde under opdager man af og til, at der uretmæssigt er vendt op og ned på rollerne som skurk og offer, og det kan være meget vigtigt at opdage.  

Jalousi – ikke din skyld, men dit ansvar
Den part i et forhold, der er jaloux kan også føle sig så skyldig, at vedkommende afholder sig fra at søge hjælp. Som parterapeut kan jeg bringe fornuften tilbage ved at fortælle, at vi som udgangspunkt ikke selv er herre over vores sind og dets mørke tilbøjeligheder heller ikke, når det gælder jalousi. Der er derfor ingen grund til at føle dig skyldig over, at du lider af jalousi. Jalousi er ikke din skyld, det er ikke noget du har valgt, at du vil være, MEN det er alligevel dit ansvar at få hjælp til at gøre noget ved det. Det er der ingen andre, der kan.

Jalousi kan være skamfuldt
Du behøver heller ikke skamme dig over at være jaloux. Det kan godt være, at du opfatter det som værende under din standard, at det forholder sig sådan, at du er jaloux, og at du derfor har svært ved at være dig selv bekendt. Men husk at jalousien er ikke hele dig, den er i de fleste tilfælde ”bare” en almen menneskelig side, en del, en tilstand, som titusindvis af andre også kæmper med hver dag, uden at de derved bliver ringere eller mindreværdige mennesker af den grund. 

Også individuel psykoterapi mod jalousi
Når I henvender Jer til mig som parterapeut behøver den, der lider af jalousi heller ikke at frygte for at blive stemplet, foragtet eller nedgjort, så vedkommende kommer til at fremstå i et endnu dårligere lys i forhold til sin partner end han / hun måske allerede gør. Er du alligevel bange for at komme til at fremstå i et dårligt lys i forhold til din partner eller er du meget sårbar anbefaler jeg, at du kontakter mig med henblik på individuel terapi mod jalousi.  

Andre løsninger - mange forsøger at tale sig igennem det 
Det er ikke ualmindeligt, at man forsøger at blive befriet for de gener en jaloux partner giver én ved at tale om jalousien med familie, venner og bekendte. Ulempen er, at det sociale pres derved kan øges på den, der er jaloux, men hverken hjælper partnerne til at finde løsninger eller hjælper vedkommende til at slippe jalousien. Tværtimod kan vedkommende let komme til at føle sig ekskluderet, fordømt og eller foragtet eller føle, at det gode ry og rygte står på spil. Det kan føre til at hele situationen bliver ydereligere anspændt. Når det gælder jalousi skal der som regel en professionel indsats til, enten i form af parterapi, individuel terapi eller i nogle tilfælde begge dele for at få has på problemet.


Tilbage til toppen


Baggrunden for jalousi

Jalousi - et mønster i dit liv
Måske har du op gennem din barndom, ungdom eller voksne liv haft oplevelser der har fyret op under din jalousi. Måske valgte dine forældre at rette hele deres opmærksomhed mod en mindre søster eller bror. Eller måske gjorde en tidligere ungdomskæreste, det forbi på en hård og ufølsom måde. Det kan også være, at du har været udsat for utroskab i dette eller et tidligere forhold. Sådanne erfaringer eller traumatiske hændelser kan sætte ar i sjælen, gøre én bange for gentagelser og dermed danne grobund for jalousi. 

Angsten for ikke at være elsket eller at blive forladt
Men selve frøet, årsagen til jalousien, hænger i mange tilfælde, som sagt, sammen med angsten for at være uelsket eller at blive forladt. Når du endelig møder et menneske som giver dig kærlighed, bliver han eller hun så værdifuld, at du må gå i evig frygt for at miste kærligheden igen. Årsagen kan være, at du måske ikke fik den kærlighed, du skulle have haft da du var helt lille, at du måske blev svigtet eller forladt. Som helt små er vi meget sårbare i forhold til at få alt, hvad vi brug for fra vores forældre. Får vi ikke mad, varme og kærlighed går vi til grunde. Angsten og vores evne til at reagere på angsten er en del af vores medfødte biologiske overlevelsesmekanisme. Da skaden ofte er sket i en meget tidlig alder, skal du ikke regne med, at du kan huske noget om, at det har været sådan og det er da heller ikke altid nødvendigt, (men nogen gange dog formålstjenesteligt) at gå tilbage i tiden for at få styr på jalousien. Foto: Pavel Jedlicka.     


Tilbage til toppen
 


Parterapi - ansvarlighed og udvikling

Gå i parterapi - det er at tage ansvar for din jalousi
At begynde i parterapi, når der er jalousi inde i billedet, kan være et signal til dig selv, din kæreste, børn, venner og hvem der ellers er vidner til det, der foregår om, at du / I nu er begyndt at tage ansvar for Jeres samliv og helhjertet vil gøre noget ved det problem, der er. Alle andre i familien, ikke mindst børnene, vil kunne mærke forandringen og ånde lettet op, også selvom de måske ikke får noget at vide om Jeres tiltag. Og vælger I at fortælle om parterapien, kan I være sikre på at omgivelserne vil bifalde Jeres initiativ.

Jalousi er en udviklingsmulighed
Når skridtet til parterapi først er taget, kan du der lider af jalousi begynde at betragte din tilstand med nye øjne. Jalousi kan blive en personlig udviklingsmulighed, noget som du kan forholde dig til, blive klogere på, lære af, få kontrol over eller helt befries for. Med jalousien som katalysator har I mulighed for at udvikle Jer hver for sig og sammen i retning mod en dybere kærlighed og et styrket fællesskab. 


Tilbage til toppen


Sådan arbejder jeg med jalousi i parterapi 
Jeg foretrækker at arbejde med jalousi i parterapi, hvor begge involverede parter er tilstede på én gang. Det gør det nemlig muligt, at skabe en dialog, som kan åbne for nye indsigter. Når det gælder jalousi er det i nogle tilfælde formålstjenesteligt at supplere med individuelle sessioner f.eks. hvis den ene part har et hidsigt temperment, som det er nødvendigt at få under kontrol.  

Parterapi

I parterapien kan vi f.eks. arbejde med følgende områder: 1) Indsigt – vi arbejder med at lære jalousien at kende. Parret finder sammen de faktorer eller omstændigheder, der udløser jalousien  og finder ud af hvilken adfærd der hhv. styrker og svækker jalousien. 2) Grænser – vi arbejder med, hvordan parterne kan lære at sætte og fastholde grænser overfor sig selv. 3) Kommunikation – parret lærer, hvordan de gensidigt kan udtrykke deres følelser og behov og lytte til hinanden. 4) Kærlighed – parret lærer, hvordan de kan give hinanden gentagne  og tillidsvækkende kærlighedserklæringer, hvormed følelsen af gensidigt at være elsket styrkes på en sund måde.    

Individuel psykoterapi
Den individuelle terapi kan bl.a. bestå i at udforske og bearbejde sine følelser for derved at få bedre hold på dem. At frigøre sig fra de negative tanker og forestillinger kan også meget vel være en del af arbejdet med jalousien. At finde alternative tilstande og lære at gå ind og ud af dem efter for godt befindende kan også indgå. Fantasirejser tilbage i tiden, samt evt. behandling af bagvedliggende angst, bearbejdning af traumer mv. kan også komme på tale.


Tilbage til toppen


Jeg glæder mig til at møde Jer
Parterapi ved jalousi kan give fornyet fred på hjemmefronten og det er for mange mennesker noget, der virkelig er værd at gå efter. Gælder det også Jer, så grib telefonen og ring til mig på 26 52 45 18 eller skriv en mail til jettehavgry@gmail.com - så finder jeg en tid til Jer så hurtigt som muligt. Jeg glæder mig til at møde Jer. 


Tilbage til toppen:
Er der jalousi i Jeres parforhold kan I få parterapi i Fredensborg, Nordsjælland.
Læs mere om parterapi:

Parterapi - i modgang, medgang og tomgang

Parterapi ved utroskab
Bedre kommunikation i dit parforhold


Parterapi ... når penge og økonomi er udfordringen
Tale om skilsmisse? Start parterapi!
Parterapuet Jette Havgry MPF
Imago Parterapi / Imago Terapi for par

Hovedsiden: 
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland - velkommen


© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com