Artiklen er udgivet på World Onlines Kvindeportal, hvor jeg var tilknyttet som freelanceskribent i 2000 - 2001  

Tema
Job, familie og fritid – kan vi få det til at hænge sammen???

Overskrift
Hvordan ser din trekant ud?

Intro 1
Hvordan ser din trekant ud? Jette Havgry stiller I denne artikel spørgsmålet og forventer ikke, at du kigger nedad, men derimod ind,- og udad for at besvare spørgsmålet.
 

Intro 2
I det postmoderne samfund som vi lever i, stilles der ubønhørligt et krav til os om, at vi som individer, skal definere vores egen identitet og dermed berettigelse i denne verden. Dette arbejde må foregå løbende og her kan nogle overvejelser ud fra trekantsidentiteten måske hjælpe os lidt på vej, når vi skal have tingene til at hænge sammen.
 

Forfatter
Jette Havgry, 2000

Brødtekst
Sidste år udgav Mette Mortensen bogen ”Kvinder der ville det hele og valgte” som udspringer af hendes Ph.D. opgave med samme titel fra året før. Mette Mortensen interviewede 35 piger i 2.g i 1980, senere i 1988 og endelig i 1991, hvor kvinderne efterhånden var blevet ca. 30 år. I dag er kvinderne altså næsten 40 år. Igennem interviewene kommer det frem, hvilke forventninger kvinderne havde til livet og hvordan realiteterne efterfølgende så ud.

Undersøgelserne viste i 1980, at de fleste piger anså deres tilværelse for at være splittet op i en tredimensional verden, hvor der er mulighed for at prioritere uddannelse/job, børn eller partner.

Interviewene afslørede at uddannelse og job har første prioritet, kvinderne vil være økonomisk uafhængige, have et spændende og engagerende job og herefter indgår børnene i identitetsdannelsen. Hvis kvinden får børn, oplever hun det som sit eget ansvar, hvilket afstedkommer binding. Partneren udgør den sidste vinkel, han skal primært tjene som følelsesmæssig tryghedsbase for kvinden og give hende styrke til selvudfoldelse udenfor hjemmet. Bindingen til manden er løsere og han omtales som ”nuværende” forstået som om, at han kan skiftes ud.

Problemet er, at få trekanten til at gå op i en højere enhed eller sagt på en anden måde, at skabe sig en harmonisk identitet. Du kan her tage forskellige strategier i brug:

Du kan stræbe efter, at udfylde hele trekantsidentiteten på et hvert givet tidspunkt, men det lader sig vanskeligt gøre uden, at der opstår en række ambivalente forhold. Resultatet er mange gange en oplevelse af, at det er svært at få tingene til at hænge sammen.

Du kan også acceptere de indbyggede konflikter i trekantsidentiteten og prioritere enkeltdele. Du kan udelukkende koncentrere dig om en eller to af vinklerne hele dit liv eller du kan dyrke vinklerne i forhold til f.eks. livets faser, hvor du i en fase prioriterer egen udfoldelse og i en anden vælger større bundethed i form af børn og fast partner.

Du har således mulighed for selv at bestemme dels, hvor mange vinkler du ønsker at bygge din identitet på dels at bestemme, hvornår i livet du vil tage hvilke vinkler ind som en væsentlig del af dig selv.

Spørgsmålet er så: Hvordan din trekant ser ud? Hvordan prioriterer du vinklerne i den? Ændrer prioriteringen sig over tid og hvad byder fremtiden i givet fald på? Er du gået udenom nogle af vinklerne? Svarer din trekant til den, der beskrives i interviewene, til dine veninders eller til din mors? Og ikke mindst, har du mod til at udleve den identitet, du helst vil have? 

Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen
© Copyright Jette Havgry  
Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com