Gruppeterapi for selvværd og selvtillid

Sted:
Kongstadhus, Stationsvej 7st., 3480 Fredensborg.

Tidspunkt: Torsdage kl. 15.30 - 17.30.

Uge: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ialt 8 gange.

Pris: Kr. 1050 pr. gang. Depositum ved tilmelding: Kr. 1200.

Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 5. oktober 2023.
LUKKET FOR TILMELDING.

Tilmelding: Mobil 26 52 45 18 / jettehavgry@gmail.comGenkender du følelsen af at være forkert, tåbelig, dum, grim, utilfreds med dig selv eller mindre værd end andre?

Bliver du let genert, har du en fornemmelse af, at folk omkring dig ikke rigtig lytter eller interesserer sig for dig, føler du dig ikke forstået, har du svært ved at sige til og fra, eller er du bange for, hvad andre tænker, tror og siger om dig?

Ved du til tider egentlig ikke rigtigt, hvem du selv er, eller kender du følelsen af indre smerte, tomhed og ensomhed? 

Opretholder du en pæn facade ved at have styr på dine omgivelser, anlægger du en maske eller en ulastelig make-up overfor andre mennesker, eller forsøger du at kontrollere dem, der er omkring dig?

I så fald lider du utvivlsomt af lavt selvværd, og det kan sagtens være tilfældet, også selvom du har en høj uddannelse, tjener godt eller bor dyrt. 

Hvorfor skal du gøre noget ved dit lave selvværd?
Lavt selvværd kan udhule livet og føre til stress, depression, angst, misbrug, manglende mening, spiseforstyrrelser, brudte forhold, manglende lyst til sex og motion samt livslange, uløste konflikter. Hos mange betyder lavt selvværd endvidere, at de aldrig opnår den løn for deres arbejde, som de burde have mens det hos andre fører til et lavt præstationsniveau. Der er altså al mulig grund til at deltage i terapiforløbet, hvis du kan genkende et eller flere af ovennævnte punkter.

Formålet med gruppeterapien
Formålet med gruppeterapien er at føre deltagerne fra en lavere til en højere grad af selvværd. Din selvfølelse vil komme til at ændre sig, og selvtilliden vil følge automatisk med, så du tør vise andre, hvad du kan, påvirke dem mere positivt med din udstråling og bruge dine kompetencer til at forfølge dine drømme.

Gruppeterapien er opbygget over otte centrale temaer, der har stor betydning for dit selvværd:

1. Selvværdets anatomi.
Terapien belyser, hvad vil det sige at have lavt selvværd, hvordan kommer det til udtryk og hvordan det står til med netop dit selvværd efter dit eget skøn.   

2. Opvækst og opdragelse.
Børn der har været udsat for afvisninger, vold, opdragelse med skyld og skam, overgreb og vanrøgt samt børn, der ikke er blevet hørt, set og rummet, er særligt udsatte for at lide af lavt selvværd. I terapien opvejer vi dette ved at møde dit ” indre barn ” med nysgerrighed, livsglæde og selvindsigt. 

3. Følelser.
Følelser er helt afgørende i bestræbelserne på at udvikle dit selvværd. Vi udforsker bl.a., hvad der sker i kroppen, når du er under følelse af skyld og skam, glæde og vrede.  

4. Kontrol af omgivelser.
Følelsen af lavt selvværd kan lettes ved at kontrollere omgivelserne. Er livet overskueligt og ufarligt kan du leve med følelsen af ikke at være god nok, fordi du trods alt har styr på tingene. Kontrollen kan vise sig som en facade, der er perfekt, ren og smart, men inde bag ved ser det anderledes ud.


5. Betydningen af lavt selvværd i parforholdet og andre relationer.
Følelse af lavt selvværd kan også lettes ved at kontrollere og dominere andre mennesker – f.eks. gennem frygt og rollerne som hhv. ” overhund ” og ” underhund ” genfindes ofte i parforhold med lavt selvværd. Derudover kan lavt selvværd give tomhed og ensomhed i samvær med andre fordi det ofte er vanskeligt at vise sit sande jeg.

6. Forvandling – selvindsigt. 
Gennem selvindsigt får du mulighed for at lære dig selv at kende. Dermed kan du lettere give udtryk for, hvem du virkelig er og bedre afgøre, hvorvidt andre taler sandt, når de siger noget om dig.

7. Forvandling – følelsesmæssig og social intelligens.
Følelsesmæssig intelligens og social intelligens spiller en meget stor rolle i udvikling af et bedre selvværd. Jo mere du er hjemme i dig selv og dine følelser, desto bedre kan du gøre dig fri af andres eventuelle negative påvirkning uden nødvendigvis, at bryde forbindelsen med dem. 

8. Forvandling – kommunikation.
Ved det sidste gruppeterapimøde får du nogle redskaber og lidt øvelse i at fortælle andre, hvad du oplever, føler og har brug for samt at sige pænt nej tak, til det du ikke ønsker. Desuden afprøver deltagerne hvordan det er at tale til andre på baggrund af et bedre selvværd. 

Tilmeld dig i god tid
Jeg glæder mig til at lede et terapeutisk forløb, der har potentiale for at gøre dig mere selvsikker, åben, spontan og glad. Send din tilmelding til jettehavgry@gmail.com eller ring på mobil 26524518 allerede i dag så du er sikker på en plads i gruppen - eller gør rigtig mange andre gør, bestil en tid til individuel terapi. Vi ses!

Tilbage til
Gruppeterapi: Oversigt over grupper
Hovedsiden: ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com