Humanistisk psykologi

Humanistisk psykologi beskæftiger sig i første række med de menneskelige evner og muligheder - dvs. kærlighed, kreativitet, selv, vækst, organisme, basale behov, selvaktualisering, værdier, væren, tilblivelse, spontanitet, leg, humor, hengivenhed, naturlighed, varme, jeg-overskridelse, objektivitet, autonomi, ansvar, mening, fairness, transcendental erfaring, psykisk sundhed og beslægtede begreber.

Det humanistiske menneskesyn 

- hviler på 5 grundantagelser:

1. Mennesket er som menneske mere end summen af sine dele.

2. Menneskets væren er indlejret i en menneskelig sammenhæng.

3. Mennesket er bevidst.

4. Mennesket kan vælge.

5. Mennesket er intentionelt - dvs. rettet mod fremtiden - har hensigt, værdier og mening.

Kilde: Irvin D. Yalom, Eksistentiel Psykoterapi s. 27 


Tilbage til hovedsiden: 
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg - velkommen 

© Copyright Jette Havgry  

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com